Sökning: "Nazenin Ali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nazenin Ali.

  1. 1. Effektivisering av emballagehantering hos ett producerande företag : med fokus på flöde och bemanning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Nazenin Ali; Angelica Vaxhed; [2018]
    Nyckelord :Emballagehantering; Produktionslogistik; Processflödesanalys; LEAN;

    Sammanfattning : Studien går ut på att effektivisera emballagehanteringen hos ett producerande företag inom fordonsindustrin. Områdena som studien fokuserar på är flödet och bemanningen gällandehantering för ett viss typ av emballage. Examensarbetet är ett samarbete med Volvo Personvagnar AB. LÄS MER