Sökning: "Neandertalare"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Neandertalare.

 1. 1. Homo stupidus eller imago Dei? En studie i neandertalarnas teologiska status.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mikael Erikhans; [2021-11-19]
  Nyckelord :Imago Dei; Neandertalare; Systematisk teologi; Guds avbild;

  Sammanfattning : Abstract: This paper is a student essay in systematic theology about the theological status of the Neanderthals. What can we say about these close relatives on the tree of life that are our cousins the Neanderthals? Are they simple dimwitted brutes or are they to be regarded among the humanity in Genesis that are endowed with the image of God. LÄS MER

 2. 2. En uppdatering om människans evolution : med betoning på forskning från de senaste fem åren samt koppling till kurslitteratur för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi; Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Emelie Gustavsson; Sofie Kjellgren; [2018]
  Nyckelord :aDNA; Australopithecus; denisovamänniska; förfader; genetik; gymnasiet; Homo; homininer; hybridisering; människans evolution; neandertalare; next-generation sequencing; paleontologi; sekvensering;

  Sammanfattning : början av 2000-talet sekvenserades det första hela mänskliga genomet och sedan dess har teknikerna förfinats, effektiviserats och förbättrats, så att utvecklingen på många områden, däribland forskningen om människans evolution, går fortare än någonsin tidigare. Från att ha sekvenserat en molekyl i taget är det idag möjligt att sekvensera miljontals molekyler parallellt och dessutom till ett så lågt pris att fler nu har möjlighet att använda sig av teknikerna. LÄS MER

 3. 3. The Neanderthal pictured. A study of how well the image material of the Neanderthals match up with the knowledge about them

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Pernilla Lindblom; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Images can make us believe something to be true, that never has been, which is something the study in this report will show. The starting-point was to examine of it is true that new images are based on older ones, and that it is difficult to change the image that has become accustomed to and accepted. LÄS MER