Sökning: "Near Zero Energy Building"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Near Zero Energy Building.

 1. 1. Energisimulering i modulhus : Fallstudie för uppskattning av energiprestanda och därefter energieffektivisera enligt passivhusstandaren

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Saif Aljaberi; Aram Majeed; [2019]
  Nyckelord :Energisimulering; Energisignaturmetoden; Byggnaders energiprestanda; Byggnaders energianvändning;

  Sammanfattning : Abstract The Building sector is today an important sector in our society, which means that more people move from the urban area to the big cities, which in turn increases building production. The building and service sector is the largest energy waste in Sweden and internationally, which is about 40% of Sweden's total energy use and 60% of that energy goes to heating. LÄS MER

 2. 2. Searching for doubly charged Higgs bosons using same-sign hadronic tau final states - A focused study on the charge-flip background of hadronic taus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Shi Qiu; [2019]
  Nyckelord :doubly charged Higgs bosons; neutrino; ATLAS; charge-flip; charge misidentification; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The search for doubly charged Higgs bosons (H±±) aims at resolving the mass generation mechanism of neutrinos in the Standard Model. The current search by the ATLAS Same-Sign Dilepton group uses the decay product of H±± to a pair of same-sign hadronic τ-leptons, which is an extension of their previous search using same-sign dielectrons and dimuons. LÄS MER

 3. 3. Design and analysis of a nZEB with IDA ICE.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hector Parra Molina; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recently, the environmental policy makers have realized that the building sector is the largest end-use sector with a significant percentage of the environmental load of human activities. What is more, according to official sources, it is necessary a reduction in the building sector of 88-91% of greenhouse gas emissions in order to achieve the goals established by the European Roadmap 2050. LÄS MER

 4. 4. Effekter av nära-nollenergikravet för projektering av flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Manne Lodmark; [2018]
  Nyckelord :NNE-hus; BBR 25; Byggregler 2020; flerbostadshus; nära-nollenergihus; klimatmål;

  Sammanfattning : För att driva på utvecklingen mot energieffektivare byggnader sattes målet från EU att alla byggnader som uppförs efter den 1 januari 2021 ska vara klassade som nära-nollenergi hus. Följden av denna målsättning förväntas komma som skärpta energikrav 2020 och byggföretagen som projekterar byggnaderna står nu inför en förändring. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering vid renovering av Lamellhus på Mariehemsvägen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ahmed Ghafel Abed; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige byggs det mer än någonsin och hustillverkningen går framåt. Samtidigt ökar medvetenheten kring byggnaders energianvändning och dess medföljande påverkan på klimat och hållbarhet. Därför höjer Boverket ständigt kraven på nyproducerade och renoverade byggnaders energiprestanda. LÄS MER