Sökning: "Nederländerna"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet Nederländerna.

 1. 1. För barnets bästa? En kritisk granskning av internationella adoptioners förenlighet med principen om barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emmy Svensson; [2021]
  Nyckelord :familjerätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In every legal process regarding children, the principle of best interests of the child must be considered. The principle is well discussed and does not have a universal determined definition. Intercountry adoption is one of the proceedings that must consider the principle. This is stipulated in both national and international law. LÄS MER

 2. 2. How to make the most of open data? A travel demand and supply model for regional bicycle paths

  Master-uppsats, KTH/Transport och systemanalys

  Författare :Laurent Cazor; [2021]
  Nyckelord :Planning Support System PSS ; Four-Step Model; Gravity Model; Distance-Decay function; Binary Logit Model; Level of Traffic Stress LTS ; Geographic Information System GIS ;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att svara på ett av Trafikverket fastställt problem: en gemensam regional cykelplanerings process skulle göra dem billigare och mer jämförbara. De erbjuder för närvarande planerarna en modell som utvecklades av Kågeson 2007. LÄS MER

 3. 3. Beskrifning öfver en äfventyrlig resa: En analys av den historiska Johan Brelins olika identiteter och hans världsbild

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Tim Lindstam; [2021]
  Nyckelord :Travelogue; reseskildring; Johan; Brelin; Äfventyrlig resa; fransmän; kineser; svenska; globalhistoria; mikrohistoria; global microhistory; Thell; Ghobrial; identity formation process; early modern period; tidigmodern period; kulturmöten; Canton; Kanton; Guangzhou; sjuårskriget; seven years war; east india company; ostindiska kompaniet; qing; nederländerna; dutch republic; trade; beskrifning öfver en äfventyrlig resa; min son på galejan; wallenberg; ekeberg; Cahman; Nils; Pehr; empirical; kunskap; knowing; global lives; reseskildringar; antisemitism; java; spisar; frihetstiden; metselaar; cornelis Metselaar; Dirks Klyn; Lelly Hof; Amsterdam; Lissabon; Lisbon; 1755; earthquake; göticism; gothicism; religion; christianity; kristendom; global history; microhistory; micro history; upplysningen; enlightenment; stockholm; gothenburg; sahlgren; Lehman; Angerstein; beskrifning; öfver; en; äfventyrlig; resa; ostindien; ost-indien; chinese; empire; History and Archaeology;

  Sammanfattning : “Description of an adventurous journey – An analysis of the historical Johan Brelin’s different identities and his world view”. In the 1750s, the young Johan Brelin set sail on a Swedish East India Company ship heading towards Canton, modern day Guangzhou, China. LÄS MER

 4. 4. Quantifying the state of the coral reef ecosystem in relation to biophysical benthic and pelagic indicators and biological drivers of change in the Saba National Marine Park, Dutch Caribbean

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Wiebke Homes; [2021]
  Nyckelord :GCRMN; Reef Health Index; ; marine protected area; fish-benthos interaction; macroalgae; herbuvory; trophic cascade; fishing; coral disease; Caribbean;

  Sammanfattning : Coral reefs are experiencing large scale degradation. Motivated by the need for regular data monitoring and for quantification of the state and change of benthic and pelagic organisms, the Global Coral Reef Monitoring Network protocol was executed on 18 dive sites in fished and unfished areas around the island of Saba in the Saba National Marine Park (SNMP) in the Dutch Caribbean from March to May 2019. LÄS MER

 5. 5. End of Waste-kriterier för ökad resurseffektivitet av mineralt bygg- och rivningsavfall - En studie om utformning och beslutsgrunder av nationellt antagna End of Waste-kriterier inom EU

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jonna Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :End of Waste; construction and demolition waste; recycling; risk assessment; circular economy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study contributes with knowledge of effective strategies in the conversion towards a circular economy. Since construction and demolition waste (CDW) is one of the largest waste streams in the EU, there is a need to recycle the material. LÄS MER