Sökning: "Nedkylning"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Nedkylning.

 1. 1. Salmonellapåvisning i kyckling med hjälp av polymerase chain reaction

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Atefa Sadeqi; [2021]
  Nyckelord :Salmonella; enterobacteriaceae; polymerase chain reaction; validera; kycklingproven; konfirmering.;

  Sammanfattning : Salmonella är en gramnegativ bakterie som tillhör gruppen Enterobacteriacea. Bakterien delas in i två arter S. enterica och S. bongori och totalt har mer än 2600 serotyper upptäckts. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelshygien i skolkök

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Richard Frank; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssäkerhet; livsmedelshygien; utbildning; skolmåltider; undersökning; hygienkunskap; livsmedelsteknik; Science General;

  Sammanfattning : Bakgrund Detta arbete genomfördes i Malmö stads grund- och gymnasieskola och undersökte kunskapsnivån inom livsmedelshygien hos kockar och restaurangbiträden i Malmö Stads grund- och gymnasieskolor. Serviceförvaltningen i Malmö önskade att hygienkunskaperna hos restaurangbiträden inom Malmö skolrestauranger också skulle undersökas, men på grund av att svarsfrekvensen hos restaurangbiträden var för låg, analyseras och utvärderas endast kockarnas svarsalternativ. LÄS MER

 3. 3. Potentiella miljörisker med geoenergisystems temperaturpåverkan i mark och grundvatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Geoenergi; grundvattenkemi; mikroorganismer; flora; fauna; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this literature study was to answer whether the thermal impact of geothermal energy systems pose a potential environmental risk to groundwater quality and microorganisms in the sub surface and to above ground vegetation. This study shows that the thermal impact of high temperature systems operating with temperatures ≥25⁰C in groundwater could lead to adverse effects on groundwater chemistry and biodiversity, such as mobilization of arsenic and DOC. LÄS MER

 4. 4. Analys av en keramisk skiva

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Asad Ali; Danay Michael; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På uppdrag av företaget Kanthal analyserades en keramisk skiva gjord av kalciumsilikat som används som en värmeisolator samt för att bära upp vikten av värmeelementet. Under drift utsätts skivan för både termiska och mekaniska belastningar. LÄS MER

 5. 5. Computation of Stationary States for Rotating Bose-Einstein Condensates using Spectral Methods

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Adam Erlandsson; Paul Hedvall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Bose-Einstein condensate is a phase of matter that arises when cooling gases of bosons to extremely low temperatures. When studying these condensates one may use the Gross-Pitaevskii equation, which is a non-linear variant of the Schrödinger equation. LÄS MER