Sökning: "Nedo Skobalj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nedo Skobalj.

  1. 1. Undersökning av trafikregler baserade på myrarten Atta Colombica

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

    Författare :Nedo Skobalj; Patric Lantz; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studie undersökte hur en tillämpning av myrarten Atta Colombicas trafikregler påverkade trafikflödet på en dubbelriktad väg med två körfält där en del av ett körfält var avstängt. Detta gjordes genom att utveckla ett simulationsprogram, en algoritm baserad på Atta Colombicas trafikregler samt en algoritm baserad på svenska trafikregler. LÄS MER