Sökning: "Nedsatt lungfunktion"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Nedsatt lungfunktion.

 1. 1. Sambandet mellan nedsatt lungfunktion och upplevd fysisk hälsorelaterad livskvalité relaterat till BMI och fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Amanda Rohlin; Erik Turitz; [2020]
  Nyckelord :BMI; Fysisk aktivitet; Fysisk hälsorelaterad livskvalité; Hälsovägledning; Motiverande samtal; Nedsatt lungfunktion; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det omkring var åttonde person som lever med nedsatt lungfunktion. Antalet människor som lider av nedsatt lungfunktion förväntas öka på grund av den kraftiga ökningen av fetma och låg fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Målsättningars betydelse för gångsträcka vid upprepade 6-minuters gångtest : En randomiserad kontrollerad interventionsstudie.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Simon Käll; Kristofer Sundgren; [2019]
  Nyckelord :6-minuters gångtest; beteendemedicin; fysioterapi; målsättning; utfallsförväntningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: 6-minuters gångtest (engelska: 6 minute walk test, 6MWT) är ett test som används vid mätning av fysisk kapacitet hos patienter med nedsatt lungfunktion och hjärtsjukdom. Testet är studerat vad gäller inlärningseffekt, dock saknas kunskap om målsättningars betydelse vid 6MWT. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar fysisk aktivitet personer med cystisk fibros?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Hägg; [2018]
  Nyckelord :Cystic fibrosis; physical activity; lung function; lung capacity; spirometry; quality of life; Cystisk fibros; fysisk aktivitet; lungfunktion; lungkapacitet; spirometri; livskvalitet;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Personer med cystisk fibros (CF) har bland annat på grund av tjockt slem i lungorna försämrad lungfunktion och lungkapacitet. Den nedsatta hälsan leder i många fall till en nedsatt livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. RYTMISK INSMÖRJNING ENLIGT WEGMAN/HAUSCHKA – en intervjustudie om patienters upplevelser av beröringsterapi i öppenvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Ström; [2016]
  Nyckelord :Integrative health care; Outpatient; Primary care; Qualitative study; Rhythmical Einreibungen according to Wegman Hauschka; Soft massage; Beröringsmassage; Beröringsterapi; Integrativ vård; Kvalitativ studie; Primärvård; Rytmisk insmörjning enligt Wegman Hauschka; Öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka (RI) är en beröringsterapi inom antroposofisk vård. RI utförs av sjuksköterskor inom landstingsfinansierad integrativ vård. Patienter får RI i primärvård, öppenvård och slutenvård. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av vårdkontakter för svårt sjuka patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  Magister-uppsats,

  Författare :Susanne Stenberg; Maria Svensson; [2013-02-08]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom; Bemötande; Information och kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) karaktäriseras av nedsatt lungfunktion och andnöd. I Sverige är drygt en halv miljon drabbade och sjukdomen ökar i förekomst. Ett gott bemötande är avgörande för hur patienter upplever omvårdnaden. LÄS MER