Sökning: "Needle phobia"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Needle phobia.

 1. 1. Vuxen och rädd - Att lindra lidande vid stickrädsla

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mimi Pelling; Klara Storbacka; [2019-08-16]
  Nyckelord :adults; anxiety; blood-injection-injury phobia; cannulas; needle fear; needles; nursing care; person centred care; suffering; syringes;

  Sammanfattning : Background: Fear of needles does not only cause problem for the sufferer but also for the health care professionals in various care related situations such as phlebotomy, venipuncture or other invasive procedures including needles, syringes or cannulas. Although these procedures are accepted by most individuals it can for some people cause fear, anxiety and may even lead to healthcare avoidance. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av nålrädsla och nålfobi hos vuxna : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Wennmark; Karin Dahlman; [2018]
  Nyckelord :adults; fear; health services; vuxna; rädsla; hälsa- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av världens befolkning är det minst 10 % som lider av nålrädsla eller nålfobi. Nålar ingår i många vanligt förekommande medicinska procedurerna i vården. Många drabbade undviker att uppsöka vård eller genomgå vaccinationsprogram. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska smärta och obehag hos vuxna patienter med stickrädsla - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emilia Gäfvert; Jolina Björke Björnhager; [2018]
  Nyckelord :Needle fear; nursing interventions; pain; person centered care.; Omvårdnadsåtgärder; personcentrerad vård; smärta; stickrädsla.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En del patienter kan uppleva smärta och obehag inför moment som inkluderar kanyler och nålar vilket kan omnämnas som stickrädsla. En del patienter kan till följd av rädsla undvika vaccinationsprogram, operationer och övrig medicinsk hjälp vilket kan få allvarliga konsekvenser för hälsan. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder för vuxna personer med stickrädsla : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kristina Hedvall Mattsson; Eleonor Borgemar; [2016]
  Nyckelord :Adult; Needle fear; Needle phobia; Nursing interventions; nålfobi; omvårdnadsåtgärder; stickrädsla; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stickrädsla förekommer i alla åldrar och uppskattningsvis lider minst 10 procent av befolkningen av det. För individen kan stickrädsla innebära stort obehag som kan leda till att en stickrädd person undviker hälso- och sjukvården och därmed riskerar att drabbas av ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Den stickrädda patienten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Andersson; [2016]
  Nyckelord :Needle fear; needles; care measures; children; the nurse; Stickrädsla; nålar; omvårdnadsåtgärder; barn; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visa att ca 10 % av världens befolkning lider av stickrädsla. Konsekvenser för person som känner stickrädsla är ångest och oro samt undvikande av medicinska procedurer som innefattar injektioner. Detta kan leda till hälsoproblem för individen och i värsta fall leda till att personen undviker all hälso- och sjukvård. LÄS MER