Sökning: "Negativ coping"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Negativ coping.

 1. 1. ”Jag förstod att det här kommer vara livet ut” – En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av att drabbas av livsomställande sjukdom.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Ljungqvist; [2018-07-06]
  Nyckelord :Livomställande sjukdom; livsomställning; socialt stöd; livsstrategier; kronisk sjukdom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person diagnostiseras med en svår sjukdom kan livet påverkas fysiskt,psykologiskt, socialt och existentiellt. Personen måste hantera den nya livssituationen ochkonsekvenserna av sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Copingstrategier hos patienter med diabetes mellitus typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Petra Rosenberg; Frida Andersson; [2018]
  Nyckelord :Copingstrategier; diabetes typ 2; problemfokuserad; känslofokuserad; meningsbaserad;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom där hantering av sjukdomen är en betydelsefull del för att uppnå god hälsa. Individer använder ofta copingstrategier för att hantera stressrelaterade problem. LÄS MER

 3. 3. Att leva med smärttillstånd i vulva : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sarah Racov; Ulrika Sandell; [2018]
  Nyckelord :Vulvodyni; Livskvalitet; Det dagliga livet; Sexualitet; Psykisk påverkan;

  Sammanfattning : Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med verklig eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termerna av sådan skada. Gynekologisk smärta utgår från nedre delen av buken, bäckenorgan, underliv och urinvägar och kan orsakas av en mängd olika tillstånd. LÄS MER

 4. 4. "Okej, jag är gammal och jag klarar det inte själv" : En studie om hur äldres livssituation förändras med hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Johanna Nordström; Johanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :change; elderly; home care service; life situation; status passage; förändring; hemtjänst; livssituation; status passage; äldre;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur äldre erfar att livssituationen förändrats när de inte har haft stöd från hemtjänst till att beviljas insatser från hemtjänst. För att undersöka detta genomfördes halvstrukturerade intervjuer på en dagverksamhet med fem äldre personer som har hemtjänst. LÄS MER

 5. 5. Bakom stängda dörrar : våldets påverkan på graviditeten och våldutsatta gravida kvinnors behov av stöd från barnmorskan- en litteraturöversikt.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Viyan-Claudia Megmar; [2018]
  Nyckelord :Våld; Graviditet; Kvinnor; Stöd; Barnmorskor;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och uttrycks på ett flertal olika sätt. Våld kan förekomma i parrelationer, mellan partner, föräldrar och barn, mellan släktingar och andra närstående och i både hetero- som homosexuella förhållanden. LÄS MER