Sökning: "Negative Comments"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Negative Comments.

 1. 1. Abandonering i svensk rätt - En de lege ferenda analys av abandoneringsinstitutet i svensk rätt med komparativa utgångspunkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rick Cuperus; [2022]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law does not have a statutory provision regarding abandonment (UK: disclaimer of onerous property), the right for a bankruptcy estate to disown property with a legally binding effect, meaning that the estate does not answer to any obligations connected to the disowned property. However, The Swedish Supreme Court has in its ruling NJA 2004 s. LÄS MER

 2. 2. Kodkommentarer som hjälper eller stjälper : En fallstudie om systemutvecklares inställningar till kodkommentarer och dess bakomliggande orsaker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hanna Claesson; Johanna Hansen; [2022]
  Nyckelord :Code comments; attitudes; software development; Kodkommentarer; inställningar; systemutveckling;

  Sammanfattning : Software documentation, including code comments, is by many considered an important aspect in the process of software development. In the scientific literature, the perception that code comments increase the understanding of the code appears to be widely accepted. LÄS MER

 3. 3. “I’m fat and you like it” – om kroppsbilden hos män som har sex med män utifrån erfarenheter på plattformen Grindr

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Jansson; Sam Alvehus; [2022]
  Nyckelord :Grindr; sexual minority men; homosexual men; stigmatization; objectification; sexuality; dating apps; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to understand how men who have sex with men discuss their body image in relation to the networking app Grindr. It also focused on how these men handle thoughts and feelings about their body which occurred when using the app. LÄS MER

 4. 4. Hur chefer i en statlig myndighet arbetat under distansarbete i en digital miljö : en oförutsedd påtvingad förändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Philip Ahnstrand; Kevin Järnström; [2022]
  Nyckelord :Digital environment; communication; telework; Digital miljö; kommunikation; distansarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen drabbades 2020 av en pandemi vilket medförde många restriktioner i Sverige som ledde till att flera företag tvingades flytta sin affärsverksamhet från den fysiska arbetsplatsen till en digital. I distansarbetet försvåras möjligheten till kommunikation och det har framkommit att det finns ett stort behov av en fungerande kommunikation mellan chefer och anställda i den digitala miljön. LÄS MER

 5. 5. Formative Feedback in EFL Writing : An Analysis of Students' Utilization of Feedback During the Writing Process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Murtadha Al-kefagy; Cristina Nagy; [2022]
  Nyckelord :EFL; Formative Feedback; Positive Feedback; Corrective Feedback; Direct Feedback; Indirect Feedback; Micro Level Feedback; Macro Level Feedback; Writing Process; Revision Process.;

  Sammanfattning : The study aims to examine (1) the extent to which EFL learners in upper secondary school use feedback comments from teachers and peers to revise their texts and how the usage patterns vary by type of feedback approach, (2) how the students use feedback to revise their texts and how the usage patterns vary by type of feedback approach, and (3) What positive or negative effects the type of feedback approach has on students’ revisions. Moreover, the study aims to investigate the extent the type of feedback approach affects students’ usage patterns in their revisions. LÄS MER