Sökning: "Negative stress"

Visar resultat 1 - 5 av 701 uppsatser innehållade orden Negative stress.

 1. 1. PARENTAL EXPERIENCES OF RAISING A CHILD WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER IN GHANA A case study research analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eugenia Allotey; [2020-01-22]
  Nyckelord :Autism; Case study; Parental experiences; Ghana;

  Sammanfattning : Aim: This study explores parental experiences of raising a child with Autism SpectrumDisorder (ASD) in Ghana. It investigates parental stress, stigma, access to educationfor children with ASD and coping strategies employed by parents to manage thesituation. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans perspektiv på arbetsrelaterad stress, hög arbetsbelastning och patientsäkerhet på en akutmottagning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Julia Bergström; Erica Bonde; [2020]
  Nyckelord :Literature review; Nurses experience; Safe care; Work related stress; Workload; Arbetsbelastning; Arbetsrelaterad stress; Litteraturöversikt; Sjuksköterskans upplevelse; Säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet på en akutmottagning beskrivs som stressfyllt och innebär hög arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Sjukvården regleras av ett antal lagar för att säkerställa att vården håller god kvalitet och även arbetsmiljön för sjuksköterskorna regleras i lagar och föreskrifter. LÄS MER

 3. 3. Det är ovant att delta vid organdonation från en avliden donator

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Stenvall; [2019-12-09]
  Nyckelord :Organdonationsprocessen; operationssjuksköterskor; perioperativ vård; upplevelser; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Multi-organ procurement surgery is a current topic of interest and a part of alifesaving organ donation process. The theatre nurses play an important role during suchsurgeries, which often take place with short notice. LÄS MER

 4. 4. Capital Structure in Financial Distress: A Comprehensive Study across Industries and Borders

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oleksandr Baranov; Henrik Hedencrona; [2019-07-02]
  Nyckelord :Capital Structure; Leverage; Financial Recession; Financial Distress; Tangible Assets; Market-to-Book; Sales; Protability; International Comparisons; Industrial Comparisons;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. Stress och copingstrategier i relation till patientsäkerhet – En systematisk litteraturstudie från intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Erica Widfeldt; Jenny Ulldal; [2019-06-20]
  Nyckelord :Systematisk litteraturstudie; stress; copingstrategier; patientsäkerhet; intensivvårdssjuksköterskan;

  Sammanfattning : Background: The intensive care nurse is daily exposed to work-related stress. Stress is areaction to a stimulus and in order to not suffer from negative consequences of stress, copingstrategies are required. In the absence of coping strategies, the intensive care nurse candevelop health issues. LÄS MER