Sökning: "Nejad Khadiri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nejad Khadiri.

  1. 1. ”Tur att man inte är arbetslös” : En kvalitativ studie av socialtjänstens arbete med långtidsarbetslösa i två kommuner/stadsdelar

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Nejad Khadiri; Bengt Persson; [2011]
    Nyckelord :Social services; Social worker; Client; Long term unemployed; Coordination; Socialtjänsten; Ekonomiskt bistånd; MI; Socialt arbete; Socialsekreterare; Klient; Samverkan; Arbetsmetod; Långtidsarbetslösa; Arbetslösa; lösningsfokuserad;

    Sammanfattning : Unemployment and long term unemployment is a reality for a large number of people in Sweden. This may be the result of structural changes in the labor market, but involves a wide range of issues. Along with other actors, the social services are obliged to support the long term unemployed to find a job. LÄS MER