Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Att vara eller icke vara en ekonomisk verksamhet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Viktor Fåglund; Nellie Alin; [2020-09-09]
    Nyckelord :Skyddat boende; Ekonomisk verksamhet; Statsstöd; LOU; IOP;

    Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att redogöra för hur olika aktörer argumenterar för skyddat boende som ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet. Arbetet ska även utifrån analysen försöka skapa en förståelse kring varför tolkningarna av verksamheten kan komma att skilja sig åt. LÄS MER