Sökning: "Nellie Becke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nellie Becke.

  1. 1. ”Hjärtat får pumpa, lungorna får jobba och kroppen vaknar till liv.”- En studie om några lågstadielärares inställning till fysisk aktivitet i skolan.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Nellie Becke; [2020-07-01]
    Nyckelord :Fysisk aktivitet; Lärare; Inställning; Social Ecological Model;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på vad några lågstadielärare har för inställning till fysisk aktivitet i skolan. För att undersöka detta, genomfördes semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av data. LÄS MER