Sökning: "Nellie Blom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nellie Blom.

  1. 1. Diabetes mellitus typ 1 : En systematisk litteraturstudie om föräldrars erfarenheter av behandling vid diabetes typ 1 hos barn.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Nellie Blom; [2017]
    Nyckelord :Barn behandling diabetes mellitus typ 1 erfarenheter föräldrar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom där kroppens egen insulinproduktion helt eller delvis upphört. Sjukdomen ökar bland barn och ungdomar. Dess behandling utgörs av insulintillförsel, kost och fysisk aktivitet. Det krävs stabilitet mellan dessa komponenter för en effektiv och fullgod behandling. LÄS MER