Sökning: "Nellie Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Nellie Johansson.

 1. 1. Varför släpps inte kvinnorna in? : En studie om strukturella barriärer som bidrar till kvinnlig underrepresentation på ledande positioner inom fotbollsföreningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Lagergren; Nellie Johansson; [2022]
  Nyckelord :Women; Leadership; Stereotypes; Gender Roles; Sports; Sports Organizations; Soccer; Kvinnor; ledarskap; stereotyper; könsroller; sport; sportorganisationer; fotboll;

  Sammanfattning : Trots att intresset för damfotboll i Sverige har växt sig allt starkare de senaste åren, är kvinnor fortfarande underrepresenterade på ledande positioner inom fotboll såväl som inom idrotten i stort. Studiens syfte har varit att öka förståelsen för kvinnors upplevelser och erfarenheter av att verka på ledande positioner inom fotbollsföreningar för att i förlängningen öka förståelsen för varför kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner inom fotboll. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares tankar kring miljön och förhållningssättets betydelse i arbetet med genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Nellie Öhman; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :Förhållningssätt; genus; jämställdhet; kön; miljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Flerspråkighet är en tillgång om man bara är villig att se det” : En kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar arbetet med flerspråkighet i förskolan.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hanna Johannisson; Nellie Johansson; [2021]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; flerspråkighet; sociokulturellt perspektiv; scaffolding; proximala utvecklingszonen; mediering; identitet; enspråkighetsnorm; modersmål.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare uppfattar arbetet med flerspråkighet i förskolan. Utifrån syftet formuleras tre forskningsfrågor. Studiens första forskningsfråga inbegriper hur förskollärare preciserar flerspråkighet i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Fridays For Future : En fallstudie av en social rörelses användning av digitala medier för att kommunicera klimatförändringar och transmedialt berättande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Nellie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Social movement; digital media; transmedia storytelling; transmedia mobilization; climate change communication; Social rörelse; digitala medier; transmedialt berättande; transmedial mobilisering; kommunikation kring klimatförändringar;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med ökad förståelse kring hur Fridays For Future använder digitala medier samt på vilket sätt de använder det transmediala berättandet för att kommunicera klimatförändringar externt. Kvalitativa intervjuer genomfördes med Fridays For Future medlemmar och resulterade i ett material som bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Moderniseringens förlorare : Om politik för att hantera ett utanförskap bland unga vita män medarbetarbakgrund i det postindustriella kunskapssamhället

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nellie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Young men; losers of modernization; postindustrial society; marginalization; collectivism; individualism; Manuell Castells;

  Sammanfattning : Young white men with a working background are described as the losers of the postindustrial society: as being in a marginalized position in which they are at risk of being rejected in the educational system, in the labour market and in social relations. This study examines to which degree the descriptions, provided by the Swedish political parties Socialdemokraterna and Moderaterna through semi-structured interviews, of a marginalization among young white men with a working class background in Sweden coincides with ideas of the postindustrial knowledge society as an explanatory model. LÄS MER