Sökning: "Nellie Johnsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nellie Johnsson.

 1. 1. Grön marknadsföring? Hållbarhet i visuell marknadsföring av kläder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nellie Johnsson; [2018]
  Nyckelord :bildanalys; marknadsföring; greenwashing;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks kommunikationen av hållbarhetsarbete inom klädbranschen. Medan generella förutsättningar för detta undersöks, studeras framförallt det svenska modemärket Filippa K. Företaget arbetar med hållbarhet på flera områden i sin produktionskedja, men detta kommuniceras inte tydligt i kommersiella kanaler. LÄS MER

 2. 2. Verkligheten i sagoform? : En kvalitativ studie om hur sexuella övergrepp mot barn framställs i barnböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maja Johnsson; Nellie Krabbe; [2018]
  Nyckelord :Sexual abuse; Children; Social work; Children’s literature; Norms and Deviance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Within society, sexual abuse is a subject of taboo and has a number of stigmas attached to it which can make it difficult for children to talk about it let alone make a disclosure as typically can be a relative or someone that the child trusts. The aim of this study was to gain a better understanding of how sexual abuse against children is depicted in children’s literature. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenhet av att möta utlandsfödda föräldrar inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanne Andersson; Nellie Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Barnhälsovård; Barnsjuksköterska; BHV-sjuksköterska; Distriktssköterska; Erfarenheter; Utlandsfödda föräldrar; Transkulturell omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Av Sveriges befolkning är ca 1,7 miljoner utlandsfödda. Det medför att inom barnhälsovården möter sjuksköterskan utlandsfödda föräldrar och kunskap om transkulturell omvårdnad är betydelsefullt för att kunna möta familjen och ge en god omvårdnad. LÄS MER