Sökning: "Nelly Leviné"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nelly Leviné.

 1. 1. Föräldrars behov av information när deras barn vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Kjellin; Nelly Leviné; [2023-04-20]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning; information; behov; föräldrar; familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) påverkas hela familjen. Föräldrarna till barnet lever mellan hopp och förtvivlan och tiden på IVA kan vara mycket påfrestande för föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Barns hantering av en förälders cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nelly Levine; Evelina Wennström; [2018]
  Nyckelord :Barn; förälder; cancer och hantering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många barn upplever att de inte får tillräckligt med stöd när deras förälder blir sjuk i cancer och att de ofta hamnar i skuggan av förälderns sjukdom. Det finns en generell kunskapsbrist om hur barn hanterar situationen som anhörig och både sjukvårdspersonal och föräldrar upplever att de har svårt att bemöta barnens behov. LÄS MER