Sökning: "Nelly Sedergren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nelly Sedergren.

 1. 1. Det yttersta ansvaret - en jämförelse av socialtjänstens ansvar och en förälders ansvar över ett barn med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nelly Sedergren; [2018]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om bistånd för att avlasta föräldrarna i vårdnadsansvaret. Vid bedömning om bistånd ska beviljas eller inte, ska beslutsfattaren bedöma föräldraansvarets omfattning. LÄS MER

 2. 2. Ett offer för omständigheterna - En undersökning av hur kriminella kvinnor bedöms i straffprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nelly Sedergren; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; law; våldsbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad är det som gör att man begår ett brott? Vad är det för slags person som begår ett brott? Kriminella personer har alltid varit ett intresse för forskning och allmänheten. Det finns förutfattade meningar om hur en kriminell person ser ut eller beter sig. LÄS MER