Sökning: "Nelly Strömberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nelly Strömberg.

  1. 1. Arbetsterapi vid nedsatta exekutiva funktioner hos barn med ADHD : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Sarah Andersson; Nelly Strömberg; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER