Sökning: "Nelly"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Nelly.

 1. 1. Kapitalstruktur inom Textilindustrin - En kvantitativ analys av förändringar gällande kapitalstrukturen inom fem utvalda bolag mellan år 2008 och 2018.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Karlsson-Alalahti; Karl Persson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; pecking order teorin; trade-off teorin; Sverige; textilindustrin; H M; MQ; Ellos; Nelly; Gina tricot; pilotundersökning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Textilindustrin står inför ett paradigmskifte där marginalerna blirmindre, och den klassiska konfektionshandeln ser idag inte likadan ut som den gjorde förr.Aktörer inom industrin måste kämpa mer för att bibehålla dess marginaler och de senaste 2decennierna har den svenska klädindustrin i jämförelse med resten av sällanköpshandelnpresterat sämre. LÄS MER

 2. 2. Talent attraction in Swedish Gaming Industry : An exploratory study.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zigmunds Ancikevics; Nelly Chemutai Lagat; [2019]
  Nyckelord :gaming; start-ups; talent attraction; innovation; employer brand;

  Sammanfattning : Researchers and practitioners have both acknowledged the importance of attracting the right employees. The study aims to explore and analyze how Swedish gaming start-ups attract talent. LÄS MER

 3. 3. Limträhybrider av acetyleradbjörk och obehandlad gran : En experimentell och numerisk analys av vissamekaniska egenskaper och fuktbeteende

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial; KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Magdalena Sjölund; Nelly Stenis; [2019]
  Nyckelord :Hybrider; trämodifiering; acetylering; björk; limträ;

  Sammanfattning : I Sverige finns en lång tradition kring användandet av trä för konstruktionsändamål. I den storskaligabyggindustrin har det dock kommit att handla mycket om stål och betong och detta gäller inteminst för konstruktioner utomhus såsom broar. LÄS MER

 4. 4. Tredimensionell bildrekonstruktion av konfokalmikroskopibilder av CdSe-kvantprickar i mänskliga endotelceller

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Carl Schiller; Nelly Nygren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användandet av kvantprickar som fluorescenta markörer har vissa fördelar gentemot traditionella, organiska molekyler. Intensiteten av fluorescensen från kvantprickar är högre än från organiska molekyler för motsvarande mängd exitationsenergi, vilket gör att stråldosen, och därmed fototoxicitet i biologiska provet, kan sänkas. LÄS MER

 5. 5. Kvarstår könsstereotyper i reklam på sociala plattformar?-En kvalitativ studie om hur Nelly.com skapar sitt budskap med hjälp av influencers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Josefin Fristedt Ölander; Elena el Tayar; [2019]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; marknadskommunikation; Influencer Marketing; normer; genus; könsstereotyper.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Companies today choose to abandon traditional marketing methods in favor of new and modern marketing methods. One such method is Influencer Marketing which uses a method called word-of-mouth in which information is spread from person to person. LÄS MER