Sökning: "Neo-Regionalisation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Neo-Regionalisation.

  1. 1. Delar av Sverige ska leva! : En studie av legitimitetsfaktorerna för svenska regionsammanslagningar

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

    Författare :Joacim Bock; [2014]
    Nyckelord :Regionalisation; Neo-Regionalisation; Discourse Analysis; Carol Lee Bacchi; Merging of Regions; regionalisering; nyregionalism; diskursanalys; Carol Lee Bacchi; regionsammanslagningar;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to – through a discourse analysis – examine how the parliamentary committee – Ansvarskommittén – legitimizes the need for merging administrative regions. The committee’s investigation is what underlies the present debate on regionalisation and the merging of regions in Sweden. LÄS MER