Sökning: "Neoclassical theory"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Neoclassical theory.

 1. 1. Nudging för välgörenhet - Kan nudging påverka beteendet vid pantstationer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Isabelle Avenius; Johanna Ljung; [2019-07-11]
  Nyckelord :Nudge; Information; Pant; Välgörenhet; Beteendeekonomi; Altruism; Recycling; Charity; Behavioral Economics;

  Sammanfattning : Within neoclassical theory and behavioral economics, different views are presented on people's egoism and altruism. In this study, we want to investigate how nudge and information affect people's behavior at reverse vending machines, namely whether the use of nudge or information affects that individuals donate their deposit sum to charity. LÄS MER

 2. 2. The earthship concept : a building technique and subculture aiming towards environmentally conscious-change

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Martin Ekvall; [2019]
  Nyckelord :do it yourself; earthship; green construction; sustainable buildings;

  Sammanfattning : I will in this master thesis study a building concept called Earthship. Designed to be autonomous, built out-of earth, tires and as much reused material as possible in order to be a self-sufficient, environmental friendly building that transcends monthly payments for its inhabitants. LÄS MER

 3. 3. Neoclassical Realism and Role Theory Revisited -The Comparative Case of. U.S. and Chinese Foreign Policies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Lena Huck; [2019]
  Nyckelord :United States; China; Foreign Policy; Role Theory; Neoclassical Realism; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores how structure and national role conceptions (NRC) shape foreign policy behavior. U.S. and Chinese foreign policy behaviors are studied from a system-level and state-level of analysis to investigate how U. LÄS MER

 4. 4. Höjda straff och hårdare tag mot brott: en studie av den nyklassiska skolans inflytande på straffsystemet och kriminalpolitiken i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Olsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; rättshistoria; legal history; rättsvetenskap; law; straffteori; penal theory; den nyklassiska skolan; the neoclassical school.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to describe the neoclassical school, as well as the develop-ment of the criminal system and criminal policy in Sweden as from 1965 until 2019, and to also analyse if the neoclassical school has had any influ-ence on the development. The study is based on the following main issue: is the punitive development of the criminal system and criminal policy of the recent decades a result of the neoclassical school's influence. LÄS MER

 5. 5. Gränslösa Premier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Casper Bergh; Dragomir Veselinov Petrov; Per Pertoft; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Gränslösa Budpremier Seminariedatum: 17-januari- 2019 Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Casper Bergh, Dragomir Petrov, Per Pertoft Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Budpremie; Gränsöverskridande; Företagsförvärv, Storbritannien, Multiple regression Syfte: Syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader i budpremien mellan inhemska och gränsöverskridande förvärv. Vidare ämnar studien undersöka vad som driver denna potentiella skillnad med hjälp av ytterligare två variabler specifikt för gränsöverskridande förvärv. LÄS MER