Sökning: "Neoliberalism"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet Neoliberalism.

 1. 1. Facebook in the News. A mixed-method study of how Swedish public service news represent Facebook

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Natalija Sako; [2021-04-06]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Content analysis; Social media; Global media giants; Political economy; Neoliberalism;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how Swedish public service media represents Facebook; a private, transnational company but also a tool for public service media (PSM) to reach its audience. The first research objective was to find out to what extent and in what way Facebook has been present in two of the biggest news programs in PSM, Rapport and Dagens eko, over the last ten years. LÄS MER

 2. 2. The Kremlin and Washington in the Levant : A most similar comparative case study of the actions by the United States and Russia in the Syrian civil war

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Isak Flink; [2021]
  Nyckelord :Syria; Russia; United States; Neorealism; Neoliberalism; Foreign intervention;

  Sammanfattning : Ever since the outbreak of the Syrian civil war two countries have been outspoken about the situation, Russia and the United States. As the conflict has developed these two actors have been active within the conflict both militarily and diplomatically. This outlines the research problem, why these actors have had an interest in Syria. LÄS MER

 3. 3. Estetiska lärprocesser i ett målbaserat utbildningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ida Corneliusson; Ellen Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; aesthetics; aesthetic communication; art; comparatives; curriculum; education; elementary school; infrastructure; neoliberalism; policy; Sweden; visual arts; visual arts education.;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har till syfte att systematiskt sammanställa kunskap om villkoren för estetiska lärprocesser i bildämnet i relation till en målrationell skola. Forskningen i denna kunskapsöversikt presenteras i förhållande till frågeställningen: Hur möjliggörs och begränsas lärande med estetiska lärprocesser genom kursplanen för bild i årskurs 7-9? Systematiska sökningar i databaser för forskning inom pedagogik och utbildningsvetenskap genererade ett brett underlag och valda studier kategoriseras i resultatet där frågeställningen behandlas i en diskussion utifrån tre prominenta teman: En målrationell skola och styrdokument, Lärarens roll och bildlärarprofession samt Förhållningssätt till estetiska lärprocesser. LÄS MER

 4. 4. Can Postcolonialism and Neoliberalism Reveal All? : Understanding Celebrity Humanitarianism through a Case Study on Rihanna and Fenty Beauty

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Nina Huovinen; [2021]
  Nyckelord :Celebrity humanitarianism; theory testing; case study; Rihanna; Fenty Beauty; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Celebrity humanitarianism has become a notable field of research within Communication for Development. Largely built around case studies of individual celebrities engaging in the development and humanitarian fields, mostly postcolonial and neoliberal critique has been put forth regarding the effects of such engagements. LÄS MER

 5. 5. Tracing Bolivia's Swing of the Pendulum : Tracing the process of popular resistance in Bolivia.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emil Wenlöf; [2021]
  Nyckelord :Double Movement; Bolivia; Evo Morales; Social Mobilization; Popular Resistance.;

  Sammanfattning : Policy regime shift through popular societal resistance in developing countries, advocating a state-regulated economic model, has been a frequent occurrence in the 21st century, during a period where neoliberalism has dominated the world market. Scholars have brought up the framework of double movement to explain these social, economic, and political changes from free-market regimes to state-controlled regimes, claiming that it is a societal reaction to the commodification of land, labor, and money. LÄS MER