Sökning: "Neonatal"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade ordet Neonatal.

 1. 1. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER

 2. 2. Barnsjuksköterskans erfarenhet av familjecentrerad vård i familjerum på neonatalavdelningen : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Monica Andell; Marika Falkenström; [2019]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; Familjecentrerad vård; Familjerum; Neonatal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjecentrerad vård i familjerum blir allt vanligare på neonatalavdelningar i Sverige. Tidigare vårdades barn på neonatalavdelningar i öppen sal där flera nyfödda barn vårdades tillsammans. LÄS MER

 3. 3. Corruption Kills: A Panel Data Analysis of OECD Countries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Stanley; Per Jonas Partapuoli; [2019]
  Nyckelord :Corruption; Health; Mortality; Life expectancy; Bayesian Corruption Index; OECD; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper studies the effect of corruption on four selected health outcomes, by using cross- country panel data, containing the 36 member states of OECD. The time period stretches from 1995 to 2017, extending upon previous studies by including data from more recent years. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors uppfattningar av samvård mellan neonatal och BB-avdelning i relation till prematur födsel : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Isabella Makdesi; Anna Lätth; [2019]
  Nyckelord :Samvård; Prematur; Neonatal; BB- avdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige föds ungefär 6000 barn förtidigt det vill säga före vecka 37. Dessa barn kallas vanligtvis för prematurer. De prematura barnen vårdas vanligtvis på en neonatalvårdsavdelning och barnmorskorna på BB ansvarar för vården av mammorna. LÄS MER

 5. 5. APGAR score as a method for prediction of survival prognosis in newborn puppies and kittens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecca Axelsson; [2019]
  Nyckelord :APGAR; neonatal mortality; birth weight; neonatal viability; canine; feline;

  Sammanfattning : Neonatal mortality is a widespread problem in small animal medicine, of both economical and emotional concern. In human medicine, the APGAR scoring scale is used frequently worldwide since the 1950’s as an evaluation tool of viability in newborn infants. LÄS MER