Sökning: "Neslihan Yildiz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Neslihan Yildiz.

  1. 1. Ger striktare krav enligt detaljplaner bättre eller sämre arkitektur?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet

    Författare :Neslihan Yildiz; Mahdi El Mahdi; [2018]
    Nyckelord :arkitektur; arkitekt; byggherre; projektledare; ingenjör; miljonprogram; sverige; danmark; stockholm; köpenhamn; annedal; norra djurgårdsstaden; nordhavn; ørestad; detaljplan; lokalplan; kommuneplan; översiktsplan; planprocess; planbeskrivning; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : This bachelor’s degree project focuses on the subject of urban development, where the intention is to compare the approaches of the development of new districts in Copenhagen and Stockholm. In order to enable urban development, there are many underlying processes and documents that must be handled by the municipality. LÄS MER