Sökning: "Net Present Value"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade orden Net Present Value.

 1. 1. JÄMLIKHET OCH RESPEKTFULLA RELATIONER I KLASSRUMMET Intervjuer med högstadieelever födda i Syrien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Manal Abu Rashed; [2020-02-20]
  Nyckelord :könsroller; invandrarkultur; genus; gränssättande; arabisk uppfostran;

  Sammanfattning : Aims:Syrian children who have experienced the terror of civil war have happily found themselves in a peaceful Sweden, where there is a completely different value system and a different "normal" life. The purpose of this essay is to ex-amine some of these teen-agers' perception of new values and principles of gender equality and to observe the changes that have taken place in their way of thinking, especially as these children are raised according to the strict rules of Islamic-Arab tradition. LÄS MER

 2. 2. Flykten från samtiden - Föreställningar kring ordning och oordning i bevarandet av Göteborgs koloniträdgårdar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Roger Norén; [2020-02-19]
  Nyckelord :allotment gardens; place; negotiation; heritage; preservation;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2019, 30 hp Avancerad nivå 2019:25.... LÄS MER

 3. 3. Value and sustainability design concept assessment using Discrete Event Simulation : A case in the road constructor sector

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Natalie Kauppi; [2020]
  Nyckelord :Value-driven design; life cycle performances; sustainability profile; Net Present Value; Discrete event simulation; Värdedriven design; livscykelprestanda; hållbarhetsprofil; Net Present Value; Diskret händelsesimulering;

  Sammanfattning : This master thesis has been performed in association with Blekinge Institute of Technology and in collaboration with the company Dynapac Compaction Equipment AB. The thesis aims to investigate how Discrete Event Simulation (DES) can be used for value and sustainability design concept assessments in early design stages. LÄS MER

 4. 4. Hantering av dagvatten : sambandet mellan dagvattenanläggningensstorlek och dess total kostnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erik Söderberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A changing climate could result in more intense rainfall events. This might result in an increasedload on stormwater systems in the urban environment. The building or updating of stormwatersystems is relatively expensive. To reduce costs, it is important to build the right type of system. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av vätgaslagring för att reducera eleffektuttaget i en kommersiell byggnad med solelproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Katarina Widing; Inga Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :vätgas; vätgaslagring; eleffekttoppar; effekttoppar; energilagring; säsongsenergilagring; kommersiell byggnad; solceller;

  Sammanfattning : Hydrogen can be produced by solar power driven electrolysis and then be long-termed stored until an electrical demand emerge. Therefore, hydrogen energy storage have the potential to solve the issues with seasonal energy mismatch that generally occur in buildings with solar production. LÄS MER