Sökning: "Netnografi"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Netnografi.

 1. 1. Hur påverkar klädföretags innehåll på Instagram kundengagemang?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Isabella Granqvist; Gabriella Granqvist; [2022]
  Nyckelord :Instagram; kundengagemang; sociala medier; klädföretag; informativt innehåll; känslomässigt innehåll; visuellt innehåll;

  Sammanfattning : På sociala medier publiceras idag ett flertal olika typer av innehåll, vilket skapar olika känslor hos mottagaren och påverkar mottagarens handlingar. Detta kan visa sig genom kundengagemang i form av likes eller kommentarer vilket idag har visat sig ha en effekt på exempelvis kundnöjdhet och förtroende samt ger förståelse för hur konsumenter interagerar med produkter och varumärken. LÄS MER

 2. 2. Framställningar av föräldraskap och samhällsstöd : En netnografisk studie om att vara förälder till ett barn med neuropsykologisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linda Lifbom; [2022]
  Nyckelord :NPF; stigma; parents; community support; parental situation; NPF; stigmatisering; föräldrar; samhällsstöd; föräldrasituation;

  Sammanfattning : I samhället finns olika instanser som ska bistå individer med hjälp och stöd när behov uppstår. Föräldrar är de som har det yttersta ansvaret för att stötta och hjälpa sina barn, men personer som har en neuropsykologisk funktionsnedsättning (NPF) är ofta i större behov av stöd och hjälp i sin vardag. LÄS MER

 3. 3. Nätgemenskapens "vi" : En netnografisk studie om kulturen på svenska nätforum som diskuterar kriget mellan Ukraina och Ryssland

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Louise Sjöquist; [2022]
  Nyckelord :Kultur; Ryssland-Ukraina kriget; Nätforum; Netnografi; Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie intresserar sig för hur kultur kan konstitueras i det socialt digitala rummet vi kallar internet. Studiens syfte har varit att kartlägga kulturen på svenska nätforum som innefattar diskussionen om kriget mellan Ukraina och Ryssland och studien har strävat att besvara följande frågeställning: Hur skapas en kulturell förståelse kring kriget mellan Ukraina och Ryssland via det sociala sammanhanget på svenska nätforum? Studien utgår från den netnografiska metodansatsen och studiens empiriska material har samlats in från två olika nätforum genom digitala deltagande observationer och en asynkron intervju. LÄS MER

 4. 4. Mobilising environmentalists : A qualitative study of Swedish environmental social movements online

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Shawn Hedbom; [2022]
  Nyckelord :sociologi; sociology; collective identity; online; micro blog; netnografi; netnography; etnografi; ethnography; kvalitativ; qualitative;

  Sammanfattning : Many studies on social movements aim to understand a moment on an international level. This paper aims to contribute to the understanding of the Swedish environmental movement and the collective identity that can be found in these movements. In an effort to do this, the study aimed to answer research questions. LÄS MER

 5. 5. Trådlös eller en tråd lös? : En netnografisk studie av en svensk anti-5G-grupp på Facebook

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Rongrong Luo; Beatrice Bredvik; [2022]
  Nyckelord :anti-5G; konspirationsteorier; netnografi; gemenskap online;

  Sammanfattning : Dissemination of disinformation is one of the biggest threats to modern society. Specifically, studies have shown that conspiracy theories endanger civil discourse and undermine trust towards information and social institutions. LÄS MER