Sökning: "Nettoomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Nettoomsättning.

 1. 1. Revisionsplikt : En studie om vilka för och nackdelar små svenska aktiebolag ser med revision

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Jim Jakobs; Kasper Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Audit obligation; Audit; Auditor; Threshold; Small business; Revisionsplikt; Revision; Revisor; Gränsvärde; Småföretag;

  Sammanfattning : Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för de allra minsta aktiebolagen i Sverige. Reformen omfattade de aktiebolag som inte överstiger två av följande gränsvärden de senaste två räkenskapsåren: 3 miljoner i nettoomsättning, 1,5 miljoner i balansomslutning och tre anställda. LÄS MER

 2. 2. Revisionsvalet : Små aktiebolags motiv till att avstå revision

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Juto; Ludvig Hansson; [2020]
  Nyckelord :Revision;

  Sammanfattning : En lagändring som trädde i kraft 2010 innebar att små svenska aktiebolag inte längre omfattas av revisionsplikten. Detta innebär att revisionen idag är frivillig för de aktiebolag som inte överstiger gränsvärdet för revisionsplikt vilket innebär att ett företag under två räkenskapsår inte överskrider mer än ett av följande värden: 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och medelantal 3 anställda. LÄS MER

 3. 3. RESULTATMANIPULERAR KVINNOR MINDRE? En kvantitativ studie på VD:n och revisorn i svenska privata aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Berglin; Sofia Sandberg; [2020]
  Nyckelord :resultatmanipulering; diskretionära periodiseringar; modifierade Jones-modellen; revisor; VD; könsskillnader och skattesänkning.;

  Sammanfattning : Resultatmanipulering är ett ämne inom redovisning som innebär att redovisningen inte återspeglar företagets ekonomiska verklighet och därmed inte följer regelverket, vilket kan skapa problem. Forskning visar att det förekommer mer indikationer på resultatmanipulering året innan bolagsskatten sänks för att minimera skatteinbetalningen. LÄS MER

 4. 4. Varför väljer små aktiebolag revision trots den avskaffade revisionsplikten? : En jämförande studie mellan fyra små aktiebolag och deras val av frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Hellander; Hanna Hellander; [2019]
  Nyckelord :Revision; Frivillig revision; Små företag; Revisor; Fördelar med revision;

  Sammanfattning : År 2010 infördes en lagändring som innebar att små aktiebolag i Sverige inte längre omfattas av revisionsplikt. Detta innebär att revisionen är frivillig för de aktiebolag som under två räkenskapsår inte överstiger två av gränsvärdena för revisionsplikt, 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och medelantal tre anställda. LÄS MER

 5. 5. Den frivilliga revisionen : en kvantitativ studie av effekten på lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rebecca Jerresand; Frida Karlsson; Therese Murén; [2019]
  Nyckelord :lönsamhet; tillväxt; revision; revisionsplikt; frivillig revision; små aktiebolag; principal-agentteorin; intressentterion; resursberoendeteorin;

  Sammanfattning : Revision innebär att en oberoende part, revisorn, granskar företags årsredovisningar i syfte att försäkra externa aktörer om rapporternas riktighet samt att bidra med rådgivning till företaget som revideras. Revisionsplikten som har funnits sedan 1980-talet avskaffades för de små aktiebolagen 2010 med anledning av de höga kostnader detta innebar för dessa aktiebolag. LÄS MER