Sökning: "Nettoomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Nettoomsättning.

 1. 1. Varför väljer små aktiebolag revision trots den avskaffade revisionsplikten? : En jämförande studie mellan fyra små aktiebolag och deras val av frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Hellander; Hanna Hellander; [2019]
  Nyckelord :Revision; Frivillig revision; Små företag; Revisor; Fördelar med revision;

  Sammanfattning : År 2010 infördes en lagändring som innebar att små aktiebolag i Sverige inte längre omfattas av revisionsplikt. Detta innebär att revisionen är frivillig för de aktiebolag som under två räkenskapsår inte överstiger två av gränsvärdena för revisionsplikt, 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och medelantal tre anställda. LÄS MER

 2. 2. Att lyckas på landsbygden : Marknadsvillkor och marknadsföringsbeslut i dagligvarubutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jenny Ivarsson; Pauline Ljungquist; [2019]
  Nyckelord :competition; marketing mix; performance; retail grocery store; countryside; rural area; inshopping; outshopping; konkurrens; marknadsmix; ekonomisk prestation; dagligvaruhandel; landsbygd; inshopping; outshopping;

  Sammanfattning : Förändrade marknadsvillkor för landsbygden med minskande befolkningsmängd och ökande konkurrens från fysiska och digitala aktörer har lett till att var femte dagligvarubutik på den tätortsnära landsbygden har försvunnit det senaste decenniet. För att möta förändringen ställs det högre krav på butikernas marknadsföring för att nå lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Ökad skuldsättningsgrad – ökad lönsamhet? : En kvantitativ studie om kapitalstruktur för fastighetsbolag i Västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Jemtå; Fredrik Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Lönsamhet; räntabilitet på totalt kapital; skuldsättningsgrad; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Relationen mellan kapitalstruktur och lönsamhet har undersökts många gånger och diverse teorier har utvecklats för att förklara skuldsättningsgradens effekter. Trots detta har ingen enighet nåtts i ämnet och det finns argument som talar för ett positivt samband, likväl som för ett negativt samband. LÄS MER

 4. 4. Nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 : en totalundersökning på hur börsnoterade bolag påverkas av IFRS 15

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Antony Deng; Xisrav Jurayev; [2018]
  Nyckelord :accrual; balance-sheet approach; control; critical event; IFRS 15; income-statement approach; recognition; revenue recognition; balansorienterad ansats; IFRS 15; intäktserkänning; kontroll; kritiska händelse; periodisering; resultaträkningsorienterad ansats;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Inom intäktsredovisning råder det en problematik om när en intäkt ska redovisas samt till vilket belopp. Den 1 januari 2018 träder den nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 i kraft och ersätter alla tidigare standarder som behandlade intäkter. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan sportslig framgång och ekonomisk ställning för fotbollsklubbar i Allsvenskan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :August Theorin; Fredrik Bornebusch; [2018]
  Nyckelord :Sports success; Economic success; Net sales; Cash flow; Equity; Sports management; Allsvenskan; Football; Sportslig framgång; Ekonomisk framgång; Nettoomsättning; Kassaflöde; Eget kapital; Sports management; Allsvenskan; Fotboll;

  Sammanfattning : Bakgrund-Fotboll har gått från att vara en hobby till en professionell kommersialiserad industri därekonomi spelar en allt viktigare roll. En fotbollsklubb arbetar med flera dimensioner avframgång. Först och främst den sportsliga framgången som kan vara fotbollsklubbars tabellplacering eller antal titlar. LÄS MER