Sökning: "Network Effects"

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade orden Network Effects.

 1. 1. The Emerge of the social strike - A new opportunity for labour?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen

  Författare :Viktor Ottosson; [2019-05-24]
  Nyckelord :social strike; strike; labour unrest; labour movement; social movements; anti-austerity; historical materialism;

  Sammanfattning : In recent years a new emergent form of collective action – the social strike – has been discussed insocial movement networks. So far, the concept of social strike has only surfaced briefly in previousresearch and this article aims to deepen the understanding of the concept and why it is emerging inour historical moment. LÄS MER

 2. 2. Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Anton Högström; Lisa Mood; [2019]
  Nyckelord :Skuggsystem; intranät; feral systems; workarounds; shadow IT; sanktionerat intranät; organisation; Medarbetarportalen; Knowledge Management; Network Effects; sanktionerade system; informationssystem;

  Sammanfattning : Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. LÄS MER

 3. 3. Performance Evaluation of Multicast Behavior in Congested Networks

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Urmila Jyothula; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Compuverde’s software-defined storage product uses multicast for the communication between servers in a cluster. The product makes use of IP UDP multicast for sending status messages between the servers that forms the storage cluster. The storage clusters capacity and performance scales linear to the number of servers in the cluster. LÄS MER

 4. 4. Side-Channel Analysis of AES Based on Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Huanyu Wang; [2019]
  Nyckelord :Side-Channel Attack; Deep Learning; Convolutional Neural Network;

  Sammanfattning : Side-channel attacks avoid complex analysis of cryptographic algorithms, instead they use side-channel signals captured from a software or a hardware implementation of the algorithm to recover its secret key. Recently, deep learning models, especially Convolutional Neural Networks (CNN), have been shown successful in assisting side-channel analysis. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av värmeförluster i andra och tredje generationens fjärvvärme : Genom simuleringar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Victor Hansen; [2019]
  Nyckelord :Fjärrvärme; värmeförluster; betongkulvert; asbestcementrörledningar; simulering;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer är 50 % av alla lokaler och bostäder använder fjärrvärme som värmekälla. Fjärrvärmens grundtanke är att centralisera värmeproduktionen och producera värme storskaligt vid ett eller flera värmeverk. LÄS MER