Sökning: "Network Visualization"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Network Visualization.

 1. 1. Graph Visualization of Legal Business Structures

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lovisa Josefsson; Frans Apentis Emriksson; [2019]
  Nyckelord :Graph Visualization; Network Visualization; Legal Business Structure; Corporate Structure; Legal Structure; Contract Structure; Agreement Structure; Grafvisualisering; Näterksvisualisering; Legal Affärsstruktur; Företagsstruktur; Legal Struktur; Kontraktsstruktur;

  Sammanfattning : Visualization of complex data is a challenging topic. Data are often stored in spreadsheets making it difficult to get an overview of otherwise inaccessible information. Visualization of data is necessary for getting an understanding of complex structures. LÄS MER

 2. 2. Twitter as the digital amphitheather : An analysis on Swedish Twitter users in #Migpol during the day before the Swedish election 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sebastian Tomasson; Adam Ellertam; [2019]
  Nyckelord :Migration politics; Network analysis; Online discourse; Political participation.; Migrationspolitik; Nätverksanalys; Online diskurs; Politiskt deltagande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze Swedish Twitter users participation in Swedish migration politics in an online setting by examining the interactions and discussions between users on the platform the day before the Swedish election of 2018. The potential insight into political views that social media presents gave us an opportunity to explore how Swedish citizens, politicians, or members of other social and professional roles involved themselves politically and how they interacted with others on Twitter. LÄS MER

 3. 3. Al-Qaida och November 17. En longitudinell komparativ social nätverksanalys.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelié Audi; Amanda Lundblad; [2019]
  Nyckelord :Al-Qaida; November 17; komparativ studie; longitudinell studie; UCINET; terrorism; social nätverksanalys;

  Sammanfattning : Rapporteringen av terroristattentat har fördubblats globalt sedan år 2011. För att motverka terrorismen i världen sägs det krävas en fördjupad kunskap om terroristnätverkens struktur och organisation, vilket kan uppnås genom en social nätverksanalys. LÄS MER

 4. 4. Integration of a Wireless Sensor Network and IoT in the HiG university

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Oscar Bautista Gonzalez; [2019]
  Nyckelord :WSN; sensors; networks; IoT.;

  Sammanfattning : The number of Internet of Things applications for Wireless Sensor Networks is increasing every year due to the emerging of new brands such as Big Data and Industry 4.0. LÄS MER

 5. 5. Särdragsvärdering : En algoritm för utvärdering av särdragens betydelse i konvolutionella neurala nätverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Fangming Yan; Isak Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Neurala nätverk kan ses som en svart låda det det är svårt att förstå nätverkets komplexa beteende. Forskningsområdet inom visualisering av neurala nätverk försöker hjälpa människor att förstå nätverket och tillhandahålla ett analysverktyg som kan användas för att förbättra en nätverksarkitektur. LÄS MER