Sökning: "Network analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 3421 uppsatser innehållade orden Network analysis.

 1. 1. Primary Drivers of Sea Level Variability in the North – Baltic Sea Transition Using Machine Learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :David Ek; [2023-01-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global mean sea level is rising, however not uniformly. Regional deviations of sea surface height (SSH) are common due to local drivers, including surface winds, ocean density stratifications, vertical land- & crustal movements and more. LÄS MER

 2. 2. Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :August Rooth; [2023]
  Nyckelord :Anti-Müllerskt hormon; AMH; Sertolicell; kryptorkism; immunohistokemi; testikelmorfologi; hanlig fertilitet hos hund;

  Sammanfattning : Anti-Müllerskt hormon (AMH) är en av de första markörerna för hanlig könsutveckling i fosterstadiet hos däggdjur och fortsätter sedan att spela en stor roll för den hanliga fertiliteten. Hormonet produceras av testikelvävnadens Sertoliceller och bygger upp tubulära nätverk kallade seminiferösa tubuli, vari spermatogenesen äger rum. LÄS MER

 3. 3. Deep Learning Based Sentiment Analysis

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Shashank Kalluri; [2023]
  Nyckelord :Sentiment Analysis; Word Embedding; Deep Learning;

  Sammanfattning : Background: Text data includes things like customer reviews and complaints,tweets from social media platforms. When analyzing text-based data, the SentimentModel is used. Understanding news headlines, blogs, the stock market, politicaldebates, and film reviews some of the areas where sentiment analysis is used. LÄS MER

 4. 4. Increasing explainability of neural network based retail credit risk models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Evilevitch; [2023]
  Nyckelord :Explainability; Artificial Neural Network; Mortgage Credit Risk Modeling; Förklarbarhet; Artificiella Neurala Nätverk; Modellering av Hypotekskreditrisk;

  Sammanfattning : Due to their ’black box’ nature, Artificial Neural Networks (ANN) are not permitted for use in various applications. One such application is mortgage credit risk modeling. LÄS MER

 5. 5. Small and Medium-Sized Tourism Enterprises’ Response to COVID-19 : An Outlook of Business Resilience in Bali, Indonesia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Marcus Nilsson; Gustaf Ljunggren; Tobias Stein; [2023]
  Nyckelord :tourism; business resilience; SMEs; Bali; organizational adaptation;

  Sammanfattning : A majority of the businesses operating in the tourism industry are small and medium-sized enterprises (SMEs). This is especially true in small island destinations, where many SMEs often depend financially on tourism. This paper investigates what characteristics tourism SMEs that survived the COVID-19 pandemic in Bali have. LÄS MER