Sökning: "Network theories"

Visar resultat 1 - 5 av 556 uppsatser innehållade orden Network theories.

 1. 1. Research on Return Logistics in Online Shopping Environment - A case study of Taobao

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sijia Yu; Wantong Zhao; [2020-06-22]
  Nyckelord :E-commerce environment; Return Logistics; Logistics model;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. An optimized cost-based Outbound Logistics Network Design (OLND) for a car manufacturer.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Pieter-Jan Hubert A Maekelbergh; [2020-06-22]
  Nyckelord :Supply Chain Network Design; Outbound Logistics Network Design; Distribution Network; Supply Chain Design; Automotive;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Politiska aktivisters användande av sociala medier : En fallstudie på demonstrationerna i Hong Kong 2019-2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cornelia Rohlsson; [2020]
  Nyckelord :Politisk aktivist; Hong Kong; demonstration; protest; attityd; effekt.;

  Sammanfattning : The study examines the influence of social media during the demonstrations in Hong Kong 2019-2020, focusing on how young political activists make use of social media, what their attitudes are towards the forums and whether the increased use shows some positive and/or negative effects. The study uses a qualitative method where the empirical material is obtained through semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Grindvakter till svenska scenen : sociala nätverks roll i invandrade scenkonstnärers etablering på svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susanna Pergament; Jutta Swärdh; [2020]
  Nyckelord :Scenkonst; Socialt nätverk; Arbetsmarknadsetablering; Invandrare; Gatekeeper;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how immigrant performing artists have entered the Swedish labour market in the Swedish performing arts profession. Four main questions were considered in the study: 1) Who, and in what capacity, contributed to the artist’s professional success in Sweden, 2) How the artists’ social and cultural capital has contributed to their success, 3) What role does social networking play in the success of these artists, 4) What type of barriers have the artists encountered. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med nätverksplaceringar : En kvalitativ studie om socialsekreterares egna upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Helena Åkerlund; Sanna Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Kin placement; social worker; children; network; social work; Nätverksplacering; socialsekreterare; barn; nätverk; socialt arbete;

  Sammanfattning : Enligt svensk lagstiftning ska socialtjänsten i första hand beakta barnets nätverk såsom anhörig eller närstående om en placering blir aktuell så kallad nätverksplacering. Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur socialsekreterare upplever nätverksplaceringar. LÄS MER