Sökning: "Neural"

Visar resultat 1 - 5 av 1268 uppsatser innehållade ordet Neural.

 1. 1. Maskininlärning för diagnosticering av perifer neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Margareta Carlerös; Nina Malmqvist; Josefin Nilsson; Fredrik Skärberg; [2019-07-02]
  Nyckelord :Klassificering; AI; Statistiskinlärning; k-NN; Slumpmässig skog; Neurala nätverk; Medicinsk diagnostik; Dynamiskt Svettest;

  Sammanfattning : This report investigates the possibility of diagnosing peripheral neuropathy with the help ofnon-parametic classification methods. Peripheral neuropathy is a disease state characterizedby damage on the nerves furthest out in the nervous system, with symptoms first occuring inthe feet. The data used in this project comes from Dr. LÄS MER

 2. 2. Motion Prediction of Surrounding Vehicles in Highway Scenarios With Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Samir Khays; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anticipating the future positions of the surrounding vehicles is a crucial task foran autonomous vehicle in order to drive safely. To foresee complex manoeuvresfor longer time horizons, a framework that relies on high-level properties ofmotion and is able to incorporate, e.g. contextual features, is needed. LÄS MER

 3. 3. Malignant Melanoma Classification with Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jakob Kisselgof; [2019]
  Nyckelord :Melanoma classification deep learning;

  Sammanfattning : Malignant melanoma is the deadliest form of skin cancer. If correctly diagnosed in time, the expected five-year survival rate can increase up to 97 %. Therefore, exploring various methods for early detection can contribute with tools which can be used to improve detection of disease and finally to make sure that help is given in time. LÄS MER

 4. 4. Classification of High Risk Prostate Cancer using Deep Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Elin Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Prostate Cancer; CNN; Deep Learning; PRIAS; Active Surveillance; Digital Pathology; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Prostate cancer is one of the most common types of cancer for men, making proper diagnostic essential. Using machine learning as a tool to help in digital pathology has become increasingly popular and helps to limit the high intra observer variability between pathologists. LÄS MER

 5. 5. Extrahering av återkommande beteendemotiv från videoinspelningar av naturligt beteende

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Alfons Heintz; Jonas Thunberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport visar vi hur estimering av dolda Markov-modeller kan användas för att konstruera modeller för beteenden hos möss. Vi använde ett neuralt nätverk för att extrahera positionsdata för olika kroppsdelar i videoinspelningar av enskilda möss i en inhängnad. LÄS MER