Sökning: "Neurokirurgi"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Neurokirurgi.

 1. 1. Kan omvårdnadshandlingar orsaka EEG-förändringar hos neurokirurgiska intensivvårdspatienter? : En observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Liliana Santeliz Rivas; Emma Widnersson; [2017]
  Nyckelord :Nursing; intensive care; neuro surgical; EEG; Omvårdnad; Intensivvård; Neurokirurgi; EEG;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: An acquired brain injury can be classified as either a primary brain injury or a secondary brain injury. A secondary brain injury can also be caused by secondary clinical insults, such as epileptic seizures. LÄS MER

 2. 2. Hur respekteras integriteten vid planerade omvårdnadshandlingar? : En observationsstudie på intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karin Gannedahl; Hanna Persson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Neurointensivvård är avancerad och patienterna kräver högteknologisk övervakning och behandling. Många patienter är sövda eller medvetslösa och kan därmed inte skydda sin integritet. Personalen har därför ett ansvar att upprätthålla patienternas integritet. LÄS MER

 3. 3. Liten tuva stjälper ofta stort lass : Bakteriell kontamination över tid av operationsinstrument vid öppen neurokirurgi

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jakob Ekman; Benjamin Bernroth; [2016]
  Nyckelord :Operating room nurses aseptic nursing responsibility; post-operative surgical site infections SSI ; bacterial culturing; colony forming units CFU ; surgical instruments; Operationssjuksköterskans aseptiska omvårdnadsansvar; postoperativa sårinfektioner; bakterieodling; colony forming units; operationsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner orsakar lidande för den drabbade patienten och kostnader för patienten, vården och samhället. Intraoperativ kontamination av operationsinstrumenten är en av källorna till dessa infektioner. Operationssjuksköterskan är ansvarig för aseptiken och operationsinstrumenten. LÄS MER

 4. 4. Testning av högläsning och spontantal vid neurokirurgi i vaket tillstånd : En litteraturgenomgång för att vidareutveckla de intraoperativa testmetoderna

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Maria Birck; Sofia Lindblom; [2015]
  Nyckelord :alexia; aphasia; awake surgery; dual route; intraoperative language testing; low-grade glioma; reading; speech and language pathology; spontaneous speech; afasi; alexi; dual route; intraoperativ språktestning; logopedi; lågmaligna gliom; läsning; spontantal; vakenkirurgi;

  Sammanfattning : Vaken hjärnkirurgi med testning av tal- och språkfunktioner ger viktiga fördelar vid operation av lågmaligna gliom. Denna metod ökar möjligheten för radikal resektion av tumören samtidigt som viktiga funktioner som till exempel språk bevaras. LÄS MER

 5. 5. Högerhemisfäriska funktioner : En litteraturstudie om språkliga och kommunikativa funktioner i höger hemisfär och hur dessa kan testas vid neurokirurgi i vaket tillstånd

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Ilona Engström; Kristina Cederwall; [2015]
  Nyckelord :awake surgery; right hemisphere; lateralization; intraoperative language testing; linguistic and communicative functions; speech and language pathologist; vakenkirurgi; höger hemisfär; lateralisering; intraoperativ språktestning; språkliga och kommunikativa funktioner; logoped;

  Sammanfattning : In neuro surgery, the expression awake surgery generally refers to tumour surgery in the brain while the patient is concious. At Akademiska Sjukhuset, Uppsala, it is today standard to perform awake surgery on tumours located in the dominant left hemisphere while awake. LÄS MER