Sökning: "Neuropsykiatriska diagnoser"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Neuropsykiatriska diagnoser.

 1. 1. ”En fyrkantig undervisning” : En kvalitativ intervjustudie om hur lågstadielärare arbetar med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i det ordinarie matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Kristina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Adapted teaching; challenges; mathematics; neuropsychiatric disabilities; success factors; Anpassad undervisning; framgångsfaktorer; matematik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; utmaningar;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra hur verksamma lågstadielärare arbetar med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser) i det ordinarie matematikklassrummet. Bakgrundsdelen inleds med en redogörelse för hur matematiksvårigheter kopplat till olika NPF-diagnoser ser ut. LÄS MER

 2. 2. Hur kan produktdesign förbättra kommunikationen mellan grundskolelärare och elever med NPF diagnoser?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Line Sandborgh; [2019]
  Nyckelord :neurodevelopmental disorders; product design; adhd; autism; communication; teacher; student; user research; device;

  Sammanfattning : Elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) upplever en försämrad skolgång på grund av att den är dåligt anpassad efter deras behov. Grundskolelärare har ett ansvar att anpassa sin undervisning så den passar alla, men deras ökade belastning lämnar lite tid över till att kommunicera med sina elever på individnivå för att ta reda på deras behov. LÄS MER

 3. 3. ASPERGER. IDENTITET OCH SJÄLVBILD MELLAN NORMALITET OCH AVVIKELSE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Asperger syndrom; avvikelse; identitet; normalitet; självbild; stigma; symbolisk interaktionism.Asperger s syndrome; deviance; identity; normality; self-image; stigma; symbolic interactionism.;

  Sammanfattning : Antalet neuropsykiatriska diagnoser och antal personer som diagnostiseras har ökat de senaste året. Diagnostiseringen kan dock ha djupare betydelse och bidra till stigmatisering och utanförskap, men samtidigt medföra stöd och ge identitet och samhörighet. LÄS MER

 4. 4. En applikation som stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Svensson; [2019]
  Nyckelord :Neurodevelopmental disorder; react native; adhd; autism; application; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; react native; adhd; autism; applikation;

  Sammanfattning : Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en grupp diagnoser som påverkar hur hjärnan hanterar information och kan ge svårigheter med koncentration, reglera uppmärksamhet, minne m.m. En metod som används för att ge stöd till personer NPF är Tydliggörande pedagogik. LÄS MER

 5. 5. Resan från skola till arbetsliv : En intervjustudie med gymnasielärare om unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningars förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Sindsjö; Liam Sallmander; [2019]
  Nyckelord :Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; unga vuxna; skola; inträde; arbetsmarknaden; gymnasielärare; stigma; kapital; humankapital;

  Sammanfattning : Att ha ett arbete är centralt för att vara en del av samhället och bidrar inte bara med ekonomisk trygghet utan även en meningsfull tillvaro. Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har betydande svårigheter vid inträde på arbetsmarknaden i jämförelse med andra grupper. LÄS MER