Sökning: "Neuroteologi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Neuroteologi.

  1. 1. Religion och Qualia : I gränslandet mellan medvetandestudier och religionsvetenskap

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Varg Nielsen; [2015]
    Nyckelord :Qualia; Neurotheology; Cognitive science of religion; Philosophy of religion; Psychology of religion; Consciousness studies; Place-related entity continuity; Qualia; Neuroteologi; Kognitionsvetenskapliga religionsstudier; religionsfilosofi; religionspsykologi; medvetandestudier; platsbunden entitetskontinuitet;

    Sammanfattning : Up to this date there are several scientific disciplines that deal with religion´s underlying mechanisms and certain functions of our consciousness, but there isn´t anyone who takes into account the entire aspect of consciousness. The aim of the present work is to bring the entire aspect of our consciousness into the scientific discussion of religion. LÄS MER