Sökning: "Neutralitet"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet Neutralitet.

 1. 1. Kvalificerade personaloptioner – Skattelättnad eller skattekrångel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rasmus Johansson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I slutet av 2017 infördes ett nytt 11 a kap. i Inkomstskattelag (1999:1229) om särskilda skattelättnader för vissa personaloptioner, så kallade kvalificerade personaloptioner. LÄS MER

 2. 2. Näthandel och mobilitet. Relationen mellan näthandel och upplevd mobilitet med könsskillnader som en påverkande faktor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Jachowicz; Julia Kaminska; [2018-06-27]
  Nyckelord :Näthandel; fysisk handel; näthandelsvanor; inköpsresor; könsskillnader; Informations - och kommunikationsteknik IKT ;

  Sammanfattning : Problemformuleringen till denna uppsatsen grundar sig i den tanke som presenterats av tidigareforskning om att näthandel potentiellt förväntas substituera traditionell handel, och därmedreducera sammanhängande inköpsresor. Relationen mellan näthandel och mobilitet har dockvisat sig vara mer komplex än förväntat och därmed är fortfarande ett relevant fält att undersöka. LÄS MER

 3. 3. Export på ohållbara grunder? - En idékritisk analys av argumenten för Sveriges export av krigsmateriel.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Folkeson; [2018]
  Nyckelord :Vapenexport Idékritik Neutralitet Alliansfrihet Sysselsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The idea behind Sweden’s export of war material consists of two main arguments. The first is based in Sweden’s policy on neutrality and states that export is needed to enable independence for Sweden’s defence. The second is that the export leads to many jobs in rural areas in Sweden and that a ban would lead to large unemployment. LÄS MER

 4. 4. Intervention eller neutralitet? : En studie kring strejkrätten i kollektivavtalslösa förhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; strejkrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Strategisk chock : Påverkan i svensk säkerhetsstrategi under tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Christofer Lennings; Emir Kadric; [2018]
  Nyckelord :Grand strategy; security strategy; strategic shock; defense bills; Sweden; Russia; Georgia; Crimea; strategi; säkerhetsstrategi; strategisk chock; försvarsbeslut; Georgien; Krim; Sverige; militärstrategi;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har Ryssland nyttjat det militära maktmedlet mot forna sovjetstater i syfte att uppnå politiska målsättningar. Skälen till detta är troligtvis flera, där Natos och EUs expandering till Rysslands närmaste intressesfär antas utgöra en väsentlig drivkraft. LÄS MER