Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Nya regler för generationsskifte i fåmansföretag - Äntligen en neutral och likformig lagstiftning?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Blomstrand; [2020-05-17]
  Nyckelord :Generationsskifte; Fåmansföretag; Neutralitetsprincipen; Likhetsprincipen; Neutralitet; Likformighet;

  Sammanfattning : En stor del av de registrerade aktiebolagen i Sverige är företag med ett fåtal ägare, så kallade fåmansföretag. Fåmansföretag kan exempelvis utgöras av ett familjeföretag där verksamheten går i arv från generation till generation genom ett så kallat generationsskifte. LÄS MER

 2. 2. Skatteflyktslagen och handeln med underskottsföretag. Skatteflykt vid ägarförändringar som utlöser beloppsspärren – förenligt med principerna om neutralitet och legalitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Olsson; [2020]
  Nyckelord :Skatteflykt; underskottsföretag; beloppsspärren.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Elevers syn på utvalda kristna minoriteter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jakob Pålbrink; [2020]
  Nyckelord :attityder; grundskolan; gymnasieelever; intergrupprelationer; kristendom; minoriteter; Sverige; ungdomar;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att försöka skapa insikt i hur det kan se ut i svenska skolor vad det gäller religiösa attityder avgränsat till utvalda kristna minoriteter i Sverige samt att bidra till en förståelse för hur olika grupper kan påverka varandra och hur fördomar fungerar. Detta görs genom en pilotstudie i form av en enkätundersökning bland förstaårselever på gymnasiet angående deras uppfattningar av utvalda svenska kristna minoriteter. LÄS MER

 4. 4. Generation Z - lyxvarumärkenas utmaning : En studie om lyxvarumärkens etablering på Instagram och dess inverkan på Generation Z:s varumärkesattityder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leonard Camitz; Amanda Bärneskär; [2020]
  Nyckelord :Lyxvarumärken; Demokratisering av Lyxvarumärken; Generation Z; Instagram; Sociala medier; Varumärkesattityd; Interaktion; Affektion; Kognitivitet; Förväntningar; Interaktion; Mervärde; Marknadsföringsåtgärder;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lyxvarumärkens utbredda etablering på Instagram och hur detta påverkar varumärkesattityden hos Generation Z. Specifikt vilar studiens fokus vid att undersöka Generation Z:s attityder till lyxvarumärkens ökade exponering och hur värde kan skapas eller degenereras genom denna interaktion. LÄS MER

 5. 5. Hungerkravallerna i Värmland : En fallstudie av Karlstad och Hagfors

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elon Sandström; [2020]
  Nyckelord :hungerkravaller; hungerdemonstrationer; demonstrationer; livsmedelsfrågan; protester; dyrtid; brödkort;

  Sammanfattning : Hungerkravallerna i Värmland 1917 undersöks i denna fallstudie, det är två orter som står som exempel för Värmland: Karlstad och Hagfors. Enligt tidigare forskning finns det en rad omständigheter som varit orsaker till demonstrationer och kravaller under 1917–18. LÄS MER