Sökning: "Neutralitet"

Visar resultat 11 - 15 av 183 uppsatser innehållade ordet Neutralitet.

 1. 11. Skattemässig neutralitet - till vilket pris? : En analys av Finansdepartementets promemoria Nya regler för företagssektorn gällande ränteavdragsbegränsningar i svensk skattelagstiftning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Joachim Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Skatt; Ränteavdrag; Ränteavdragsbegränsningar; Avdragsrätt; EBIT; EBITDA;

  Sammanfattning : Under ett flertal år har det såväl på nationell som internationell nivå pågått en omfattande diskussion gällande den skattemässiga hanteringen av räntor. OECD har lämnat rekommendationer som behandlar internationell skatteplanering med ränteavdrag och EU-kommissionen har presenterat ett direktiv mot skatteundandragande med hjälp av ränteavdrag. LÄS MER

 2. 12. Sju dagar i augusti : En analys av dagspressens neutralitet i augusti 1914

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sergej Gurjanov; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Konsten att välja det rätta : En diskursanalys av debatterna om urvalsarbete på biblioteken 2016–2018

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jimmy Müller; Frida Rusk; [2018]
  Nyckelord :Urvalsarbete; kontroversiellt material; censur; neutralitet; yttrandefrihet; folkbibliotek; debatt; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the debates and discourses in Swedish media about the collection development and handling of controversial content in public libraries 2016–2018. The debates broke out after a couple of libraries chose to refuse purchase proposals regarding books and newspapers considered as controversial. LÄS MER

 4. 14. Vad vill vi med idrotten? : En studie om arbetarpressens syn på den nationella och internationella arbetaridrottsrörelsen under mellankrigstiden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Niklas Pettersson; [2018]
  Nyckelord :idrott; arbetaridrott; arbetarolympiad; arbetarpress; AIF;

  Sammanfattning : Under mellankrigstiden växte arbetaridrotten i flertalet länder runt om i världen och den nya socialistiska idrotten firades med arbetarolympiader. I Sverige lyckades aldrig arbetaridrotten få sitt stora genombrott och Sverige deltog varken i arbetarolympiader eller hade särskilt stort samarbete med den internationella arbetaridrottsrörelsen. LÄS MER

 5. 15. Gemensamma värden : En kritisk diskursanalys av de gemensamma värderingarna i skolans värdegrund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Broomé; [2018]
  Nyckelord :svenskhet; värdegrunden; värderingar; civilreligion; diskursanalys; LGY11;

  Sammanfattning : Skolverket presenterar att skolan ska främja att elever tar del av de för samhället gemensamma värderingarna, men vilka är de gemensamma värderingarna? Syftet med uppsatsen har varit att konkretisera vad de gemensamma värderingarna innebär samt att sätta dem i relation till teorin om civilreligion. Med hjälp av den tidigare forskningen har åtta teman identifierats vilka författaren anser vara typiska för det svenska samhället, nämligen: Neutralitet, Välstånd, Nationell solidaritet, Jämställdhet, Individualism, Demokrati, Sekularisering, Globalisering. LÄS MER