Sökning: "New Age rörelser"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden New Age rörelser.

 1. 1. Fonologisk utveckling hos 4- och 5-åringar : En normering av uttalstestet Bedömning Av Fonologi (B.A.F.)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Nanna Olson; Mathilda Ulander; [2017]
  Nyckelord :speech-language pathology; Bedömning Av Fonologi; B.A.F.; standardization; 4 and 5 year olds; phonological development; oral motor skills; auditory perception; phonology; children; logopedi; Bedömning Av Fonologi; B.A.F.; normering; 4- och 5-åringar; fonologisk utveckling; oralmotorik; auditiv perception; fonologi; barn;

  Sammanfattning : Children with pronunciation difficulties are at risk of consequences later on, such as reading and writing difficulties. Problems with pronunciation could make a child less intelligible and affect their ability to discriminate between different speech sounds. LÄS MER

 2. 2. FE-analys av sprickvidder i ung betong på grund av tvång

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Martin Lagesson; Anton Hägerstrand; [2017]
  Nyckelord :Temperature cracking; Early age concrete; restraint; Finite Element Modelling; Atena; Temperatursprickor; Ung betong; Tvång; FE-modellering; Atena;

  Sammanfattning : Betong är ett av våra idag absolut viktigaste och vanligaste byggnadsmaterial. Betong har väldigt låg draghållfasthet och på grund av detta spricker betongkonstruktioner oftast. Att helt förhindra att betong spricker är svårt och ofta kostsamt istället ställs krav för hur vida sprickorna får vara. LÄS MER

 3. 3. Sekularisering och Guds återkomst : Reflektioner om teologisk förändring i ett postsekulärt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lars Svensson; [2016]
  Nyckelord :Kristendom; modernitet; sekularisering; postsekulär; nyandlighet; politik; ateism;

  Sammanfattning : Abstract Efter upplysningen under 1700-talet har rationalitet och förnuftstro präglat samhällets utveckling. Den starka förnuftstro som var en del av upplysningsidealet har under 1900-talet lett till en växande religionskritik. LÄS MER

 4. 4. Scientologirörelsen : Scientologirörelsen en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Jonatan Stjerna; [2015]
  Nyckelord :Scientologi; Hubbard; nyreligiösa rörelser;

  Sammanfattning : Scientologin är en nyreligiös rörelse som skildrats flitigt inom populärlitteraturen, vilket gör att den blivit något bekant för många. Syftet med denna uppsats är att använda en bekant nyreligiös rörelse och utifrån denna skapa ett undervisningsunderlag som rör innehållet i Religion 2. LÄS MER

 5. 5. Korrelationer mellan agility och unilateral och bilateral effektutveckling hos kvinnliga fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin

  Författare :Julia Malmborg; Henrik Årneby; [2012]
  Nyckelord :unilateral; bilateral; agility; power output; counter movement jump; unilateral; bilateral; agility; effektutveckling; vertikalhopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unilateral benträning är ett relativt outforskat område inom träningsvetenskapen. Traditionellt genomförs fysträning för intermittenta idrotter bilateralt, trots att idrottens rörelser sker unilateralt. LÄS MER