Sökning: "New Conservatism"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden New Conservatism.

 1. 1. THE IMPACT OF THE INTERNET OF THINGS ON ESTABLISHED BUSINESS MODELS - A multiple case study of Swedish insurance companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Emanuelsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Insurance; Internet of Things; IoT; Business Model; Business Model Canvas; Business Model Innovation;

  Sammanfattning : Master’s Degree Project in Innovation and Industrial Management. Master’s Degree Project in Innovation and Entrepreneurship... LÄS MER

 2. 2. “Only you can save my life” Saudi women and public protest on Twitter A Critical Discourse Analysis of emergency calls for protection or protest and the users’ responses in return.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lina Alkowatly; [2019]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; Saudi Women; Twitter; Private and public Sphere; Online Protest; Saudi Arabia;

  Sammanfattning : Since the Arab Spring uprisings in 2011, Twitter has proven to be a useful mobilization tool for citizens within the relatively closed societies of the Arab world. Twitter affirms that unheard voices can now be heard and the claims on social and political practices are being exposed to public discussion. LÄS MER

 3. 3. An overview of Product Service System through Integrated Vehicle Health Management in an information sensitive industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Max Ehlin; [2019]
  Nyckelord :PSS; IVHM; HUMS; Information Security; Defence Industry;

  Sammanfattning : Purpose – The research purpose is to enhance knowledge of how organizations can form a PSS through an IVHM system when information is sensitive. Method – A single case study design of abductive approach was used, with data collection through six semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Konservatism : En trolös ideologi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ian Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Konservatism; Conservatism; New Conservatism; Categorisation; Kategorisering;

  Sammanfattning : This work focuses on a different categorisation of conservatism. A historical timeline-based categorisation which divides Conservatism into three different parts. The first part is called “Classical Conservatism”, this ideology was primarily used as a reaction to liberal radicalism from 1789-1880 and beyond. LÄS MER

 5. 5. Ja till livet : En kvalitativ textanalys av Världen idags framställning av Irlands ändrade abortlag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Otto Jaksch; Matilda Bank; Emelie Nordlund; [2019]
  Nyckelord :Abortion; critical discourse analysis; argumentation analysis; alternative media; value conservatism.; Abort; kritisk diskursanalys; argumentationsanalys; alternativa medier; värdekonservatism;

  Sammanfattning : Abortlagen är en fråga som väcker diskussion världen över. Irland har länge haft en av världens strängaste abortlagar men efter en folkomröstning 2018 kom lagen att ändras och är nu ersatt med vad som kallas en mer liberal abortlag. LÄS MER