Sökning: "New Engineering Contract"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden New Engineering Contract.

 1. 1. The Implementation of the New Engineering Contract in Australia : An Institutional Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dannie O’Brien; [2022]
  Nyckelord :Institutional Theory; New Engineering Contract; Risk allocation; Collaboration; Standard Form Contracts; Instititutionell teori; New Engineering Contract; samarbete; riskfördelning; standardkontrakt;

  Sammanfattning : Current traditional delivery models used in the Australian construction industry are seen as highly bespoke and adversarial where there is an inappropriate contractual risk allocation, lack of collaboration and poor project management. With the pipeline of investment compounded with the impact that global macroeconomic trends and events (e.g. LÄS MER

 2. 2. Väderskyddad produktion - Förutsättningar för lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Olsson; Oscar Remmerfors; [2022]
  Nyckelord :Väderskydd; Fuktsäker byggprocess; Fuktsäkerhet; Lönsamhet; Effektivitet; Logistik; Nyproduktion; Byggmetod; Arbetsmiljö; Beställare; Entreprenör.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Väderskyddad produktion Författare: Emma Olsson & Oscar Remmerfors Handledare: Stefan Olander – Universitetslektor vid Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Examinator: Anne Landin – Professor vid Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Problemställning: • Under vilka förutsättningar kan lönsamhet uppnås vid användandet av väderskydd för nyproduktion av bostadshus? • Finns det förutsättningar då beställaren bör styra entreprenören mot väderskyddad produktion och vilka är i så fall dessa? • Hur kan användningen av väderskyddad produktion tänkas utvecklas i framtiden? Syfte: Studiens syfte var att studera väderskyddets potential för ett fuktsäkrare projekt och även undersöka vilka andra fördelar och utmaningar det medför. Intervjuer med olika aktörer både med och utan erfarenhet av väderskydd genomfördes för att få en heltäckande bild av den problematik och de vinster som en väderskyddad produktion medför. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 4. 4. Drönarteknik vid järnvägsunderhåll

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Lukas Nilsson; Philip Beermann; [2021]
  Nyckelord :Drone technology; railway; maintenance; Trafikverket; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att analysera potentialen och konsekvenserna av att använda drönarteknik för järnvägsunderhåll i Sverige. Arbetet har genomförts i samarbete med företaget Nordic Infracenter, som ett underprojekt till projektet Framtidens Järnväg. LÄS MER

 5. 5. Hållbara energilösningar på framtida Jägersro Hästcenter -dimensionering av solcellssystem och batterilager

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Malin Rauhala; Hanna Olsson; [2021]
  Nyckelord :Lastprofil; solcellssystem; batterilager; effektkapning; nybyggnation; load profile; PV system; battery storage; peak shaving; new buildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nuvarande Jägersro trav- och galoppbana i sydöstra Malmö ska bytas ut mot bostäder. Skånska Travsällskapet planerar bygga nya Jägersro Hästcenter på sin privata mark precis bredvid. De önskar att hästcentret blir Europas ledande med fokus på hållbarhet. LÄS MER