Sökning: "New Public Management."

Visar resultat 1 - 5 av 1148 uppsatser innehållade orden New Public Management..

 1. 1. Registered nurses’ perceptions of Trust-Based Public Management at work: A qualitative study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bibi Estev; [2020]
  Nyckelord :Trust-Based Public Management; Registered Nurses; trust; care; leadership; New Public Management.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillitsdelegationen introducerades av regeringen i Sverige 2016 för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) av offentligt styrda verksamheter. I decennier har svensk offentlig sjukvård använt New Public Management för att leda och kontrollera resultat. LÄS MER

 2. 2. Competitive Productivity in the South African Renewable Energy Procurement Programme

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Paul Frick; [2020]
  Nyckelord :Competitive Productivity; Trust; Pragmatism; Renewable Energy Procurement Programme;

  Sammanfattning : Title: Competitive Productivity in The South African Renewable Energy Procurement Programme Level: Final assignment for the Master Programme in Business Administration Author: Paul Frick Supervisor: Dr. Daniella Fjellström Date: 2020 – 01 Aim: The aim of the study is to examine the concept of Competitive Productivity (“CP”) in the context of the renewable energy independent power producer procurement (“REIPPP”) programme in South Africa, as the case study, which consists of private public partnerships and to understand how the actions of government have an influence on the competitiveness of the procurement programme. LÄS MER

 3. 3. Transformation of a policy instrument for energy renovation of housing : Real case application on the French tax credit for energy transition

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Matthieu Poujol; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The fight against climate change and the reduction of energy precarity are two major challenges of the energy policy of any country. Energy management in the building sector, particularly in the housing sector, is therefore crucial, and the energy renovation of housing makes it possible to reconcile these challenges by reducing households energy expenditure and greenhouse gas emissions in the residential sector. LÄS MER

 4. 4. Vi vet mer än vi kan tala om : Tyst kunskap i kommunal socialpsykiatri

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johan Hjärne; Charlotte Ekfeldt; [2020]
  Nyckelord :tyst kunskap; definiera; överföra och värdera; explicit kunskap; fronesis;

  Sammanfattning : Tyst kunskap definieras oftast som abstrakt och svårdefinierbar eftersom den inte kan uttryckas på samma sätt som teoretisk kunskap, därav namnet ”tyst”. Likväl är den tysta kunskapen högt värderad inom de yrkeskategorier som arbetar i människobehandlande organisationer i direkt kontakt med klienter varje dag. LÄS MER

 5. 5. Evigt liv eller nytt? : landscape governance för en långsiktig förvaltning av Sankt Lars gravplats

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Saleh; [2020]
  Nyckelord :Sankt Lars; gravplats; förvaltning; ; governance; autoetnografi; kulturarv; styrning; Lund; Staffanstorp; korrektionsanstalt;

  Sammanfattning : Sankt Lars sjukhusområde i Lund kopplar samman ett historiskt arv av korrektionsanstalter och en tidigt modernistisk syn på grönskans välgörande egenskaper med en samtida stadsutvecklingsvurm. Sankt Lars gravplats befinner sig i skärningspunkten mellan olika intressenter, offentliga såväl som privata, med en bristfällig förvaltningsgrad som konsekvens. LÄS MER