Sökning: "New Racism"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden New Racism.

 1. 1. “Efter man fått jobb kan man bete sig som en svensk” : om ensamkommande ungdomars upplevelser av att skaffa ett arbete på den svenska arbetsmarknaden

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Louise Edenklint; [2021]
  Nyckelord :unaccompanied minors; work; integration work; the Upper Secondary School Act; working conditions; collaboration; the Convention on the Rights of the Child; ensamkommande ungdomar; arbete; integrationsarbete; gymnasielagen; arbetsvillkor; samverkan; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flyktingfrågan blev högaktuell under 2000-talet. Detta då en allt större andelen samkommande ungdomar ankom Europa samtidigt som synen alltmer utgår från att dessa urholkar den nationella kulturen, sammanhållning och social välfärd. LÄS MER

 2. 2. An Exploration of the American Justice System through the Trial of Tom Robinson : A New Historicist Analysis of Harper Lee's To Kill a Mockingbird

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eva-Lena Henriksson; [2021]
  Nyckelord :To Kill a Mockingbird; Harper Lee; Systemic racism; Racial bias; American justice system; New historicism; Scottsboro cases; Civil rights movement; Civil rights; Black Lives Matter movement; Constitutional rights.;

  Sammanfattning : Adding something new to the understanding of To Kill a Mockingbird (1960), which is considered a twentieth-century classic, would be nearly impossible if not for the outlook of new historicism. Through a new historicist analysis of Harper Lee’s literary text parallel to non-fictional texts relating to the American justice system and civil rights, this essay explores how race affects U. LÄS MER

 3. 3. Ensamkommande barn och ungas integrationsprocess i det nya landet : En kunskapsöversikt om hinder och möjligheter för integration

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Norhan Abou-Soultan; Saga Ismail; [2021]
  Nyckelord :Unaccompanied children; unaccompanied minors; coping strategies; integration; adaption;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to investigate young unaccompanied childrens’ experiencesof integration and their coping strategies used to deal with integration challenges in thenew country. The study also draws attention to professionals' experiences of difficulties and opportunities of integration work with unaccompanied children and young people. LÄS MER

 4. 4. Monsterinvasion i konsumtionsamerika : En analys av samhällskritik i Gremlins

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Daniel Ekholm; [2021]
  Nyckelord :Gremlins; Gremlins 2: The New Batch; social criticism; consumption; capitalism; racism; ideology criticism; monsters; Reagan; reception; horror films;

  Sammanfattning : This thesis explores the social criticism expressed in the two films Gremlins (Joe Dante, USA,1984) and Gremlins 2: The New Batch (Joe Dante, USA, 1990) and how the films criticizeUS-consumer culture in the Reagan Era, addressing the wide-spread economic problems.To find an answer I have asked the following questions; in what way do the Gremlins filmsexpress social criticism, what are the threats and what functions do they have and has socialcriticism developed between the films and if so how? My hypothesis is that through anallegorical story, Dante attacks the capitalist society, and he does so by letting gremlins,monsters that previously attacked the machines of the allied forces during World War II,destroy the safe society that the Reagan advocated. LÄS MER

 5. 5. "Exkluderande svenskhet" eller bara rasism? : En kritisk diskursanalys av samhällsdebatten om strukturell rasism utifrån Black Lives Matter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Maria Kjellgren; [2021]
  Nyckelord :Black lives matter; strukturell rasism; afrofobi; gaslighting; diskursanalys;

  Sammanfattning : During 2020, the human rights movement Black Lives Matter, BLM, gathered new momentum after the eight minute recorded murder of George Floyd by an American police officer caught widespread global attention. By the end of the year the BLM protests had spread internationally, with a purpose to most of all bring the issues of structural racism in their own country to the surface. LÄS MER