Sökning: "New Right"

Visar resultat 1 - 5 av 2161 uppsatser innehållade orden New Right.

 1. 1. En analys av 73-punktsprogrammet utifrån Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Liberalerna, Centerpartiet : Vem fick ut mest av 73-punktsprogrammet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Manfred Löwgren; [2020]
  Nyckelord :73-punktsprogrammet; Januariöverenskommelsen; Valet 2018; Juul Christiansen; Müller och Ström.;

  Sammanfattning : The Swedish election resulted in that none of the traditional coalitions could form government. A new coalition was formed; the Social democrats and the Green Party formed a government with support from centre-right Liberals and Centre Party. LÄS MER

 2. 2. Radical Right Extremism in the Nordic Countries : The Nordic Resistance Movement, a Case of Old or New Terrorism?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alexander Hellenstierna; [2020]
  Nyckelord :Terrorism; NRM; Neumann; New Old Terrorism;

  Sammanfattning : The act of terrorism is a widely discussed topic. How it is conducted as well as how it is countered. A term not so often discussed is the changes we have seen within the field itself, one example being the theory brought about by Peter R. Neumann. LÄS MER

 3. 3. Radikala högerpopulistiska partier i Västeuropa : Ett enhetligt recept på framgång?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Filip Andersson; [2020]
  Nyckelord :Populist-Radical-Right Parties; Winning Formula; Populism; New Political Issues; Policy Preferences;

  Sammanfattning : Since the 1990s the support for the populist radical right parties has steadily increased. This essay investigates if there is a common policy preference among this party-family that makes them successful, irrespective of each party’s national belonging. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emilia Freijd; Smallay Smallay; [2020]
  Nyckelord :Heart failure; experience; patient; sense of coherence; SOC; Hjärtsvikt; upplevelse; patient; känsla av sammanhang; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig folksjukdom som idag ökar i prevalens, det är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård, sjuklighet och dödlighet bland äldre. Sjukdomen går idag inte att bota utan kräver istället vård i form av lindring. Den kan påverka patienten på flera olika plan och innebära ett lidande. LÄS MER

 5. 5. ANSTÄLLNINGSSKYDD TILL VARJE PRIS - Att säga upp en arbetstagare på grund av bristande arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Wåhlberg; [2020]
  Nyckelord :Labour law; dismissal; insufficient job performance; Swedish Employment Protection Act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The focus of this essay is to describe and analyze case-law regarding termination of employment due to insufficiency in job performance. In order to present a comprehensive description of the present legal position, an overview of the Swedish Employment Protection Act (LAS) will be given. LÄS MER