Sökning: "New Service Development NSD"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden New Service Development NSD.

 1. 1. Methods and challenges with NSD for small experiential service firms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Benon; David Eliasson; [2022]
  Nyckelord :New Service Development; NSD; Small firms; Experiential Services; Challenges; Methods; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose of the study: To further generate an understanding of previous research on NSD challenges in small firms and NSD methods used by firms when developing new experiential services. Theory: Research on challenges faced by small firms with performing NSD and methods experiential service firms use to perform NSD. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av tjänstersutvecklingsprocess hos svenska banker : En kvalitativ studie om New Service Development och svenska bankers arbete med tjänsteinnovation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maja Johansson; Akash Parmar; [2020]
  Nyckelord :New Service Development; banking industry; development process; service innovation; services; New Service Development; bankväsendet; utvecklingsprocess; tjänsteinnovation; tjänster;

  Sammanfattning : Bakgrund: I linje med att digitaliseringen utvecklas har bankernas struktur påverkats. Tidigare forskning visat att den ekonomiska utvecklingen har drivits av innovation. Den ökande betydelsen av tjänster har medfört ett större fokus på tjänstens utvecklingsarbete. LÄS MER

 3. 3. Kundinvolvering vid utveckling av tjänster : En studie om franchisetagare och kontorschefers syn på kundinvolvering inom fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Hellstedt; Erica Stors; [2016]
  Nyckelord :CRM; customer involvement; new service development; service; durable goods; purchase behavior; co-creation; consumer behavior; real estate;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur existerande NSD-teori kan bidra till förståelse av kundinvolvering av sällanköpsvaror i säljande organisationer. Metod: Vid genomförandet av denna studie har en kvantitativ forskningsmetod tillämpats med ett deduktivt tillvägagångsätt. LÄS MER

 4. 4. Stimulating Innovation in New Service Development : User-Involvement in Small and Medium-Sized Web-Based Platform Service Companies

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Abubakar Sada; Darein Wadeisa; [2016]
  Nyckelord :user-involvement; new service development; co-creation; collaborative innovation; user-generated content; user participation; small and medium-sized companies’ characteristics; web-based platform; user characteristic; virtual communities;

  Sammanfattning : In this thesis, we present a review of the current practices of user involvement. Different methods and tools have proliferated for user-involvement, however, to comprehend the explicit features of a small and medium-sized web-based platform service companies, we contrast our findings with previous experiences and research of user involvement in big companies. LÄS MER

 5. 5. Customer Involvement in New Service Development - Organizational Implications and Challenges

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Andersson; Pontus Hjertqvist; [2015]
  Nyckelord :New service development; customer involvement; technology-based services; organizational challenges.;

  Sammanfattning : Course/Level: Master thesis, Strategic Marketing ManagementAuthors: Daniel Andersson, Pontus HjertqvistThesis advisor: Jukka HohenthalTitle: Customer Involvement in New Service Development: Organizational Implications and ChallengesBackground: The nature of services is becoming technology-based, which implies that customers are becoming increasingly autonomous from the service firm. Understanding how to involve customers in the development process of such services as well as to recognize the challenges brought by customer involvement in this context should be seen as key issues for developing successful new services. LÄS MER