Sökning: "New Testament masculinities"

Hittade 1 uppsats innehållade orden New Testament masculinities.

  1. 1. Slaven, celibatet och queera kastrater. Om maskulinitetskritiska och queerteologiska perspektiv på Matteus 19:11-12

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Johanna Wikberg; [2018-06-20]
    Nyckelord :eunuch; queer theology; masculinity studies; transgender theology; queer; gender; celibacy; The gospel of Matthew; The queer Bible commentary; New Testament masculinities;

    Sammanfattning : This essay considers analyses from queer theology and theological masculinity studies relating to aspects of gender and sexuality in Matthew 19:11-12. Examination of interpretations from these perspectives often focus on the social role and cultural understandings of the eunuch in these verses. LÄS MER