Sökning: "New York Stock Exchange"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden New York Stock Exchange.

 1. 1. Anchoring the stock market : 52-week high momentum trading

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Stefan Svedberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The academic literature on finance has since the mid 60’s been largely influenced by the Efficient Market Hypothesis (Fama, 1965, 1970). The Efficient Market Hypothesis has since then been a topic for debate and numerous studies has been conducted with the agenda of testing the Efficient Market Hypothesis and its robustness. LÄS MER

 2. 2. The Executive Executioner: How Bad IPO Performance Leads to Forced CEO Turnover - an empirical investigation of the relationship between IPO performance and forced CEO turnover

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Sorena Amini; Periklis Antonopoulos; [2019]
  Nyckelord :IPO; CEO; IPO Performance; CEO Turnover;

  Sammanfattning : This study aims to evaluate the relationship between IPO performance and forced CEO turnover on companies that went public on the New York Stock Exchange between 2010-2018. We develop a composite measurement of IPO performance that is distinctive from firm performance post IPO. LÄS MER

 3. 3. Internetbaserade bolags underprissättning i samband med en IPO

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Svensson; Rasmus Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :underprissättning; informationsasymmetri; internetbaserade bolag; börsnotering; IPO;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att internetbaserade bolag tidigare har varit mer underprissatta än andra bolag. Forskningen upplevs dock vara begränsad på om de fortfarande är mer underprissatta än övriga typer av bolag. LÄS MER

 4. 4. The Leverage Effect - Uncovering the true nature of U.S. asymmetric volatility

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Dahlvid; Per Granberg; [2017]
  Nyckelord :Leverage effect; asymmetric volatlity; firm specific variables; volatility; GJR-GARCH; EGARCH; panel data; Business and Economics;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the leverage effect i.e. asymmetric volatility. The leverage effect describes the negative relationship between asset value and volatility. LÄS MER

 5. 5. Värdet av en röst - en rättsekonomisk undersökning av röstvärdesdifferentierade aktier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Wennerholm; [2017]
  Nyckelord :Associationsrätt; Rättsekonomi; Röstvärdesskillnader; A-aktier; Röstvärdesdifferentiering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Aktier med olika röstvärde vid bolagsstämman kan användas av aktiebolag i syfte att tillföra kapital utan att aktieägarna tvingas ge upp kontrollen av bo- laget. På så vis kan röstvärdesskilda aktier anses möjliggöra för en effektiv bolagsstyrning och för utökade möjligheter till expansion. LÄS MER