Sökning: "New York Times"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden New York Times.

 1. 1. The Donald VS. Sleepy Joe : En kvalitativ studie om hur Donald Trump och Joe Biden gestaltas i nyhetsartiklar under det amerikanska presidentvalet 2020

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Joel Holmgren; Janet de Kriek; [2021]
  Nyckelord :Donald Trump; Joe Biden; presidential election; qualitative text analysis; framing; hermeneutic perspective;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine differences and similarities in the news coverage among the presidential candidates Joe Biden and Donald Trump in the presidential election 2020. We also examined how the candidates are framed in the different newspapers. LÄS MER

 2. 2. Att hantera en pandemi : En studie om hur Sveriges hantering av covid-19 har framställts i amerikanska medier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linda Svensson Krupke; Sandra Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Coronaviruset; covid-19; Semiotik; Kvantitativ innehållsanalys; Sverige; Amerika.;

  Sammanfattning :  At the end of 2019 the world saw its first case of the virus called COVID-19. That was the beginning of a pandemic which has now cost more than 1,7 million lives all over the world. Several nations imposed severe restrictions on their countries, for example many countries imposed a lockdown, Sweden stood out from the other nations. LÄS MER

 3. 3. KRIGSJOURNALISTIK: SLOVENIENS SJÄLVSTÄNDIGHET - En kvalitativ jämförande studie av hur New York Times och Svenska Dagbladet framställde tiodagarskriget

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Almir Cancarevic; [2020-06-05]
  Nyckelord :Dagbladet; New York Times; Slovenien; Serbien;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur Svenska Dagbladet och New York Times framställde tiodagarskrigetTeori: Representation, GestaltningsteorinMetod: Kvalitativ innehållsanalysResultat: Framställningen av tiodagarskriget är snarlika. New York Times engagerade sig dock mer i kriget då tidningen skrev flest artiklar och hade fler utrikeskorrespondenter. LÄS MER

 4. 4. Text mining Twitter social media for Covid-19 : Comparing latent semantic analysis and latent Dirichlet allocation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Hassan Sheikha; [2020]
  Nyckelord :Data mining; Text mining; artificial intelligence; Natural language processing; Latent Semantic Analysis; Latent Dirichlet Allocation; KMeans; HDBSCAN; Dimension reduction;

  Sammanfattning : In this thesis, the Twitter social media is data mined for information about the covid-19 outbreak during the month of March, starting from the 3’rd and ending on the 31’st. 100,000 tweets were collected from Harvard’s opensource data and recreated using Hydrate. LÄS MER

 5. 5. Visselblåsaren Edward Snowden i olika medieformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fanny Persdotter; [2020]
  Nyckelord :Edward Snowden; visselblåsare; hjälte; förrädare; USA; NSA; media;

  Sammanfattning : This essay discusses the portrait of the whistleblower Edward Joseph Snowden in different media forms. Edward Snowden, the NSA employee who in June 2103 revealed NSA’s secret global surveillance system in the newspapers The Guardian UK, The Washington Post and The New York times, has been portrayed in various types of media such as news articles, film, documentary and self-biography. LÄS MER